Organisatie

MOC ’t Kabouterhuis is een instelling die zowel jeugdzorg als geestelijke gezondheidszorg biedt. We behandelen gedrags- en ontwikkelingsproblematiek van kinderen van 0 – 7 jaar en begeleiden hierbij de ouders. Wij werken vanuit negen vestigingen: in Amsterdam, Hoofddorp, Amstelveen, Uithoorn en Leiden.

Bij ’t Kabouterhuis werken we multidisciplinair: orthopedagogisch medewerkers, gezinsbegeleiders, gedragswetenschappers, kinderartsen, kinderpsychiaters, kinderfysiotherapeuten, logopedisten, psychotherapeuten en verpleegkundigen.

Bestuurssamenstelling

Raad van Bestuur
Mevrouw L. Tham

Raad van Toezicht
voorzitter: mevrouw M. Vos
leden: mevrouw M. van den Berg, mevrouw M. Tutu van Furth , de heer M. Kloek en mevrouw W. Helmich
mail: raadvantoezicht@kabouterhuis.nl

Organogram 

Download het organogram van MOC ‘t Kabouterhuis

Verantwoording (jaarverslagen)

Identificatiegegevens

  • MOC ‘t Kabouterhuis wordt beheerd door de stichting ‘t Kabouterhuis, gevestigd op de Amsteldijk 196, 1079 LK Amsterdam.
  • De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 41 20 70 79.
  • RSIN (fiscaal nummer): 002 952 415.

Klokkenluidersregeling

Hierin staat de procedure van het melden van een vermoeden van een misstand, welk soort misstanden gemeld kunnen worden en de bescherming van de melder.

 

Deel dit op:
Back to top