Ons hulpaanbod

Wij bieden specialistische jeugd- en opvoedhulp en specialistische GGZ. Dit doen we door onderzoek en diagnostiek, ambulante hulp (hulp thuis, op kinderopvang en school), behandeling in de groep, therapie, trainingen. Klik in het linkermenu voor meer informatie.

Wij werken vanuit de visie ‘kind in context’. Dit is een werkwijze waarbij wij het kind onderzoeken, diagnosticeren, behandelen en begeleiden in de omgeving waarin het opgroeit. Essentieel is de rol van ouders/verzorgers en het sociale netwerk rondom het kind.

Hulp op maat

Diagnosticeren, behandelen en begeleiden doen wij vanuit multidisciplinaire teams. Wij hebben alle specialistische kennis en expertise op het gebied van het jonge kind onder een dak. Wij bieden passende zorg (niet teveel maar ook niet te weinig) door middel van vraaggerichte programma’s: we bieden hulp op maat.

Veilig opgroeien

Veilig opgroeien is een thema dat we altijd met de ouders/verzorgers bespreken. We maken een risico-inschatting ten aanzien van mishandeling en verwaarlozing. Zo nodig verwijzen wij, na overleg met ouders/verzorgers, naar Veilig Thuis.

Ouder-kind relatie

Diagnostiek van eigen psychische/psychiatrische problematiek van volwassenen behoort niet tot ons aanbod. Daarin werken we samen met collega-instellingen. Wel heeft MOC ‘t Kabouterhuis een signalerende functie ten aanzien van ouderproblematiek die ingrijpt in de opvoedingsvaardigheden of de kwaliteit van de ouder-kind relatie.

Contact

U kunt altijd contact met ons opnemen voor overleg. Bel of mail naar de dichtstbijzijnde locatie van ’t Kabouterhuis, u kunt vragen naar een medewerker van het intake team.

 

 

Deel dit op:
Back to top