Hulp op kinderopvang en school

De hulp op school aan leerkracht en kind kan variëren in intensiteit, frequentie en duur. Dit is afhankelijk van de hulpbehoefte van kind en school.

Vormen van ondersteuning op kinderopvang en school

  • Begeleiding in de kinderopvang
    De ambulante hulp is gericht op kinderen binnen de kinderopvang, die zich problematisch ontwikkelen en/of gedragsproblemen tonen in de groep. De hulpvraag komt vaak in eerste instantie van de leidsters in de kinderopvang. Samen met ouders/verzorgers formuleren zij de hulpvraag. We bieden de hulp aan in de vorm van begeleiding voor de leidsters van het kind. Met de hulp richten we ons op een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van het kind in de opvangsituatie.

    • Met Okido krijgt de leid(st)er van het kind deskundige begeleiding en advies van ‘t Kabouterhuis. De leid(st)er kan op deze manier het kind begeleiden in zijn/haar vertrouwde omgeving en zo aan een optimale ontwikkeling werken. Lees meer over voorbeeld Okido.
    • Alert(4)You staat voor coaching op de groep en is een succesvolle en effectieve interventie. Professionals van ‘t Kabouterhuis begeleiden pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en brengen tijd door in de groep. Zij leren de medewerkers in de opvang hoe zij kinderen herkennen die extra ondersteuning nodig hebben. Lees meer over Alert(4)You.
  • Begeleiding op scholen
    De ambulante hulp is gericht op kinderen binnen de school, die zich problematisch ontwikkelen en/of gedragsproblemen tonen in de groep. De hulpvraag komt vaak in eerste instantie van de leerkrachten op school. Samen met ouders/verzorgers formuleren zij de hulpvraag. De hulpvraag wordt besproken met het lokale wijkteam, die de verwijzing/beschikking afgeeft. We bieden de hulp aan in de vorm van begeleiding voor de leerkracht van het kind. Met de hulp richten we ons op een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van het kind op school.

Contact

U kunt altijd contact met ons opnemen voor overleg. Bel of mail naar de dichtstbijzijnde locatie van ’t Kabouterhuis. U kunt vragen naar een medewerker van het intake team.

 

 

 

 

 

 

 

Deel dit op:
Back to top