Onderwijs-zorg-arrangement voor basisscholen

Scholen zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van een goede onderwijsplek aan alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit noemen we passend onderwijs. Scholen hebben hier een zorgplicht voor. Door zorg in de klas te halen, krijgt een kind in zijn normale omgeving het onderwijs dat het nodig heeft.

Heeft een kind of een groep kinderen extra ondersteuning in de klas nodig, dan kan de school deze hulp zelf inkopen bij MOC ’t Kabouterhuis. Scholen noemen dit een ‘arrangement op school’ of een ‘onderwijs-zorg-arrangement’.

Bij een onderwijs-zorg-arrangement huurt de school een orthopedagogisch medewerker van ’t Kabouterhuis in. Dit is een expert op het gebied van jonge kinderen van 0 t/m 7 jaar met gedrags- of ontwikkelingsproblemen. De kosten voor deze ondersteuning worden vergoed door extra ondersteuningsgelden vanuit het samenwerkingsverband of door eigen middelen van het schoolbestuur.

Individueel arrangement
Bij een individueel arrangement krijgt het kind directe ondersteuning in de klas. Daarnaast coacht de specialist van ’t Kabouterhuis de leerkracht en geeft zij tips met betrekking tot het functioneren van het kind in de klas. Bij een onderwijs-zorg-arrangement is géén sprake van diagnostiek en géén sprake van behandeling van het kind.

Groepsarrangement
Ook voor groepsarrangementen kan de school specialistische hulp van ’t Kabouterhuis inhuren. Denk bijvoorbeeld aan sociale vaardigheids-trainingen aan groepjes jonge kinderen. Dit met het doel om sociale problemen zoals conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag te voorkomen en te verminderen. En om het welbevinden van de kinderen te vergroten.

Leerkrachten en intern begeleiders zijn vanaf de start bij deze groepstrainingen betrokken. Zij worden gecoacht om samen met de orthopedagogisch medewerker van ’t Kabouterhuis de kinderen in groepsverband te begeleiden.

Hulp-op-maat

Een onderwijs-zorg-arrangement is altijd hulp-op-maat. De school en ’t Kabouterhuis spreken voor iedere afzonderlijke situatie met elkaar af wat de duur en intensiteit is.

Meer informatie

  • Scholen die een onderwijs-zorg-arrangement willen aanvragen, kunnen contact opnemen met Moniek Zijm via m.zijm@kabouterhuis.nl of via 020 644 5351.
  • Is er meer nodig dan een onderwijs-zorg-arrangement? Dan kan de specialistische zorg van ’t Kabouterhuis worden ingezet. Hiervoor is een verwijzing nodig van een (huis)arts of het lokale wijkteam. De specialistische zorg wordt door de gemeente gefinancierd.

Download de folder ‘Onderwijs-zorg-arrangement voor basisscholen’:

voorkant flyer JKA Onderwijs-zorg-arrangement basisscholen, in de klas een juf met twee meisjes voor zich die hun vinger opsteken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel dit op:
Back to top