Missie en visie

Missie

Ieder kind verdient het om in een gezonde en veilige omgeving op te groeien. Onze hulp is op de eerste plaats gericht op een gezonde sociale en emotionele ontwikkeling van het jonge kind (0 – 7 jaar). Daarbij zetten wij de relatie tussen ouder, kind en omgeving centraal. Dit betekent dat wij ook (aanstaande) ouders helpen met gevoelens van angst, depressie of onverwerkt trauma, om zo vroeg mogelijk een veilige en sensitieve relatie met hun (ongeboren) jonge kind te ontwikkelen.

Visie

Wij werken vanuit de visie ‘Kind in Context’: een geïntegreerde werkwijze waarbij wij het kind onderzoeken, diagnosticeren, behandelen en begeleiden in de omgeving waarin het opgroeit. Essentieel in onze behandeling en begeleiding is de rol van ouders en het sociale netwerk rondom het kind. Vroegtijdige signalering en behandeling kan problemen op latere leeftijd voorkomen. Wij streven daarom naar een sterke professionalisering van het voorveld om problemen snel te (h)erkennen en tijdig in te grijpen.

Strategie

Diagnosticeren, behandelen en begeleiden doen wij vanuit multidisciplinaire teams. Wij hebben alle specialistische kennis en expertise op het gebied van het jonge kind onder één dak. Wij bieden passende zorg (niet te veel, maar ook niet te weinig) door middel van vraaggerichte programma’s: we bieden hulp op maat. Door kennis te ontwikkelen, te delen, toe te passen en te vernieuwen blijven wij onze hulp optimaliseren.

Doelstelling

Ons doel is het optimaliseren van de ontwikkeling van het jonge kind (0 – 7 jaar). Daarnaast willen we de ouders versterken in hun ouderrol, de kwaliteit van de ouder-kind relatie verbeteren, de omgeving versterken in de begeleiding van het kind en daarmee een positief opvoedklimaat creëren. Zodat het kind en zijn omgeving zo snel mogelijk weer verder kunnen, zonder onze hulp.

Huis van de missie – visie

Klik op het plaatje om te vergroten.

Plaatje van het getekende en beschreven huis van de missie van 't Kabouterhuis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel dit op:
Back to top