Geschiedenis

Compilatie van oude foto's van 't Kabouterhuis, met prinses Beatrix

 

In 1945 is Stichting ‘t Kabouterhuis ontstaan vanuit een particulier initiatief. ’t Kabouterhuis werd gevestigd in ‘Villa Johanna’ gelegen aan de Amstel. Op 15 december 1945 opende Prinses Juliana in aanwezigheid van haar dochters Beatrix en Irene ’t Kabouterhuis.

Filmpje oud cliënt

Kind en gezin

De behandeling richtte zich toentertijd vrijwel volledig op jonge kinderen die door de laatste oorlogsjaren een lichamelijke achterstand hadden opgelopen. De hulp ontwikkelde zich in de loop der jaren tot een volledige behandeling van kind en gezin. Dit leidde in 1970 tot een erkenning van het werk als een verstrekking in de zin van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Filmpje geschiedenis

MKD

Het aantal Medisch Kinderdagverblijven (MKD’s) werd begin jaren ’70 planmatig uitgebreid. In 1973 werd een MKD in Amsterdam West opgericht, met plaats voor zestig kinderen. De MKD’s waren vroeger juridisch en inhoudelijk zelfstandig. Echter in 1991 werd besloten de MKD’s samen te voegen om de samenwerking en afstemming te verbeteren. Het werd één Kabouterhuis met een centraal bureau, gevestigd op de Amsteldijk 196.

Jeugdhulpverlening

Sinds 1993 valt ’t Kabouterhuis onder de wet Jeugdhulpverlening.

Om de hulpverlening dichter bij de cliënt te brengen zijn er sinds de jaren ‘90 drie Kabouterhuis-locaties bijgekomen in de regio’s Amsterdam Noord, Amsterdam Zuidoost en Amstelland & de Meerlanden.

MOC

In 2004 is de naam MKD ’t Kabouterhuis veranderd in: Medisch Orthopedagogisch Centrum (MOC) ‘t Kabouterhuis. Deze naam speelt beter in op de verbreding van het aanbod van alleen dagbehandeling naar diverse vormen van groepsbehandeling, ambulante hulpverlening, diagnostiek en observatie. De oorzaak van een achterstand bij hele jonge kinderen is vaak complex en niet eenduidig. Er is een verwevenheid tussen somatische, psychische en sociale ontwikkelingsachterstanden. Daarom kiest ´t Kabouterhuis voor behoud van het medische specialisme in het multidisciplinaire aanbod.

GGZ en gehandicaptenzorg

In 2005 krijgt het MOC opnieuw een toelating in de zin van de AWBZ, waardoor het MOC de markt van de GGZ kinder- en jeugdpsychiatrie en van de (licht) verstandelijke gehandicaptenzorg kan betreden. Het is van belang voor het MOC om integrale zorg te hebben binnen één instelling,  zodat kinderen en ouders niet naar andere organisaties hoeven voor hun behandeling .

Vroegsignalering

Elk jaar worden meer gezinnen met jonge kinderen aangemeld bij ’t Kabouterhuis. Dit komt omdat er steeds vroeger in de ontwikkeling van jonge kinderen problemen gesignaleerd worden.

 

 

 

 

Deel dit op:
Back to top