Onderzoek

Om een goed beeld te krijgen van de problemen, observeren we uw kind in zijn eigen omgeving: thuis, op school, in een opvangsituatie en/of op een van onze locaties. Soms is aanvullend onderzoek nodig.

We kunnen de volgende onderzoeken doen:

  • psychologisch onderzoek (sociaal emotioneel onderzoek en intelligentie onderzoek)
  • logopedisch onderzoek
  • lichamelijk onderzoek
  • fijne en grof motorische ontwikkeling en prikkelverwerking
  • gezinsonderzoek (onder andere gesprekken thuis, ouder-kind observatie)
  • kinderpsychiatrisch onderzoek.

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel dit op:
Back to top