Veilig opgroeien

Wij kijken altijd naar de veiligheid van kinderen. Wanneer wij ons zorgen maken over de veiligheid van uw kind bespreken wij dit meteen met u en zoeken we samen naar een oplossing. Een kind heeft immers een veilige omgeving nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen. In een veilige omgeving wordt geen geweld gebruikt en wordt goed voor een kind gezorgd. Werken aan de veiligheid thuis kan een onderdeel zijn van het hulpverleningsplan.

Wij zijn gebonden aan de  ‘Richtlijn kindermishandeling voor jeugdhulp en jeugdbescherming’ (NIP, NVO, BPSW, 2016): en zullen conform de wet- en regelgeving (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling melden bij Veilig Thuis.

In de brochure ´Als opvoeden even lastig is´ van het Nederlands Jeugdinstituut kunt u meer informatie vinden over opvoeden zonder geweld.

Deel dit op:
Back to top