Onderwijs en wetenschap

Voor MOC ’t Kabouterhuis zijn behandeling en wetenschappelijk onderzoek onlosmakelijk met elkaar verbonden. Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek is van groot belang om de kwaliteit van onze hulp te blijven verbeteren en optimaliseren. Daarnaast hechten wij grote waarde aan het delen van kennis en resultaten van onderzoek.

Samenwerking VUmc

Sinds 2010 heeft ‘t Kabouterhuis een samenwerkingsverband met de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het VUmc (Vrije Universiteit medisch centrum) Amsterdam. Kinder- en jeugdpsychiater Frederike Scheper doet binnen ’t Kabouterhuis een promotieonderzoek. Met dit promotieonderzoek willen wij meer te weten komen over (het beloop van) het gedrag van de kinderen die bij ’t Kabouterhuis behandeld worden. Klik hier om meer te lezen over dit onderzoek.

Kennis delen

In 2016 heeft Frederike Scheper colleges gegeven op de Geneeskunde Faculteit van VUmc. Zij heeft ook op het Jubileumcongres van ’t Kabouterhuis en tijdens het actualiteitencollege van het Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA) een lezing gehouden. Hierin besprak zij de resultaten van het onderzoek naar verstoord gehechtheidsgedrag bij kinderen die in behandeling zijn geweest bij ’t Kabouterhuis.

Internationaal

Dankzij cofinanciering via het NEJA is het mogelijk om de onderzoeksassistente langer in dienst te houden. Zij kan ondersteunen in het analyseren van de verzamelde data van het vervolgonderzoek. In 2016 zijn er twee wetenschappelijke artikelen gepubliceerd in internationale tijdschriften over het onderzoek dat bij ’t Kabouterhuis is gedaan. Eén artikel gaat over verstoord gehechtheids-gedrag bij jonge kinderen. En één artikel gaat over temperamentskenmerken in relatie tot gedragsproblemen bij kinderen.

Onderzoeksstudenten

Zeer regelmatig doet een HBO/WO student onderzoek in het kader van een afstudeerscriptie. Enkele voorbeelden van onderwerpen zijn:

  • relatie hechting, opvoedstress en gedragsproblemen kind.
  • problematisch gehecht, problematisch gedrag (HBO scriptie in afrondingsfase, 2016).
  • invloed depressie ouder, externaliserend gedrag kind op gehechtheidsgedrag.
  • kindermishandeling (AMK), gedragsproblemen en opvoedstress/psychopathologie ouder.
  • relatie autisme en hechting.
  • etnische verschillen: probleemgedrag en ouderlijke stress.
  • eetproblemen en de relatie met gehechtheidsgedrag en autisme kenmerken.

 

 

 

Deel dit op:
Back to top