Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens die we tijdens de samenwerking verzamelen. Deze gegevens komen in een elektronisch dossier dat op naam van uw kind staat. Tijdens het hulpverleningstraject ontvangt u alle onderzoeksverslagen. Na het hulpverleningstraject kunt u als gezaghebbende ouder een schriftelijk verzoek indienen om het dossier van uw kind op te vragen. Bij de behandeling kan MOC ’t Kabouterhuis gebruik maken van beeld en geluidregistratie. Het materiaal maakt onderdeel uit van het dossier.

Er geldt een geheimhoudingsplicht voor de gegevens over cliënten. Alle medewerkers die betrokken zijn bij de hulp moeten zich hieraan houden. Gegevens over u en uw kind mogen dus nooit zonder toestemming aan personen buiten ’t Kabouterhuis worden gegeven. ’t Kabouterhuis zal door middel van het ondertekenen van toestemmingsformulieren altijd om uw goedkeuring vragen.

Deel dit op:
Back to top