Behandeling in de groep

Iets leren of iets veranderen in het gedrag van een kind gaat soms beter in een groep met andere kinderen. Daarom zijn er groepen bij MOC ’t Kabouterhuis met zes tot acht kinderen. Deskundige medewerkers van ’t Kabouterhuis begeleiden de kinderen. Afhankelijk van leeftijd en problematiek is de deeltijdgroepsbehandeling twee tot zes dagdelen per week gedurende gemiddeld zes maanden. Vaak kunnen we groepsbehandeling combineren met een plek op een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of school. Hierbij is veel aandacht voor goede onderlinge samenwerking en afstemming.

 • Groepsbehandeling voor kinderen in de voorschoolse leeftijd
  Aanbod voor kinderen van 2 – 4 jaar met ontwikkelings-problematiek, waardoor ze thuis en/of op de dagopvang of voorschool moeilijk of zorgelijk gedrag vertonen.
 • Groepsbehandeling voor onderbouw kinderen in het basisonderwijs
  Aanbod voor kinderen van 4 – 7 jaar met ontwikkelingsproblematiek, waardoor ze thuis en/of op de dagopvang of voorschool moeilijk of zorgelijk gedrag vertonen.
 • Observatiegroep
  Observatie/leergroep voor kinderen van 2 – 7 jaar met het vermoeden van complexe GGZ problematiek. Dit in combinatie met het vermoeden van verstandelijke beperking, waardoor ze thuis en/of op de dagopvang of (voor)school moeilijk of zorgelijk gedrag vertonen.
 • Groepsbehandeling voor jonge kinderen met een licht verstandelijke beperking
  Aanbod voor kinderen van 2 – 7 jaar met een IQ tussen de 50 en de 70 en een bijkomende psychiatrische diagnose.
 • Combinatiegroep VVE/MOC ’t Kabouterhuis
  Aanbod voor kinderen van 2,5 – 4 jaar met ontwikkelingsproblematiek, waardoor ze thuis en/of op de dagopvang of voorschool moeilijk of zorgelijk gedrag vertonen. De behandeling wordt geboden door MOC ’t Kabouterhuis. We werken samen met een speciale voorschool waar de kinderen uit de groep ook voorschoolse educatie krijgen.
 • Diagnostiek, observatie, training (DOT groep)
  Training voor kinderen die bijna of net naar school gaan en die het zonder extra hulp net niet gaan redden. De kinderen krijgen de training een dag in de week, voor ongeveer zes tot acht maanden. Er is een intensieve samenwerking met het reguliere onderwijs en ouders. We begeleiden en adviseren hen in de omgang met hun kind.

Contact

Voor informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van het intake team op de diverse locaties.

 

 

 

Deel dit op:
Back to top