Groepsbehandeling (deeltijd)

Iets leren of iets veranderen in het gedrag van een kind gaat soms beter in een groep met andere kinderen. Daarom zijn er groepen bij MOC ’t Kabouterhuis met zes tot acht kinderen. Deskundige medewerkers van ’t Kabouterhuis begeleiden de kinderen. Afhankelijk van leeftijd en problematiek is de deeltijdgroepsbehandeling twee tot zes dagdelen per week gedurende gemiddeld zes maanden. Vaak kunnen we groepsbehandeling combineren met een plek op een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of school. Hierbij is veel aandacht voor goede onderlinge samenwerking en afstemming.

 • Behandelgroep 4-
  Groepsbehandeling voor kinderen in de voorschoolse leeftijd van 2 – 4 jaar met ontwikkelings-problematiek, waardoor ze thuis en/of op de dagopvang of voorschool moeilijk of zorgelijk gedrag vertonen.
 • Behandelgroep 4+
  Groepsbehandeling voor kinderen in de onderbouw van het basisonderwijs van 4 – 7 jaar met ontwikkelingsproblematiek, waardoor ze thuis en/of op school moeilijk of zorgelijk gedrag vertonen.
 • Observatiegroep GGZ
  Observatie/leergroep voor kinderen van 2 – 7 jaar met het vermoeden van complexe GGZ problematiek. Dit in combinatie met het vermoeden van verstandelijke beperking, waardoor ze thuis en/of op de dagopvang of (voor)school moeilijk of zorgelijk gedrag vertonen.
 • LVB behandelgroep
  Groepsbehandeling voor kinderen van 2 – 7 jaar met een IQ tussen de 50 en de 70 en een vermoeden van bijkomende psychiatrische diagnose.
 • MOC/VVE behandelgroep
  Aanbod voor kinderen van 2,5 – 4 jaar met ontwikkelingsproblematiek, waardoor ze thuis en/of op de dagopvang of voorschool moeilijk of zorgelijk gedrag vertonen. De behandeling wordt geboden door  ’t Kabouterhuis. We werken samen met een voorschool waar de kinderen uit de groep ook voorschoolse educatie krijgen.
 • Behandelgroep De Oefenklas
  Behandelgroep voor kinderen van 4 – 6 jaar die vaardigheden in de klas, passend bij hun leeftijd, nog onvoldoende beheersen.
 • Diagnostiek, observatie, training (DOT groep)
  Groepsbehandeling voor kinderen die bijna of net naar school gaan en die het zonder extra hulp net niet gaan redden. Er is een intensieve samenwerking met het reguliere onderwijs en ouders. We begeleiden en adviseren hen in de omgang met hun kind.
  Let op: voor de locatie Hoofddorp is de DOT-groep voor kinderen uit groep 1, 2 en 3.

Contact

Voor informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van het intake team op de diverse locaties.

 

 

 

Deel dit op:
Back to top