Diagnostiek, observatie, training (DOT)

Waarom deze groepsbehandeling?

De diagnostiek-, observatie- en trainingsgroep is gericht op kinderen die bijna of net naar school gaan. Kinderen die opvallen in hun gedrag en ontwikkeling (spraak-/taal-/algehele ontwikkeling). Kinderen die het zonder extra hulp en begeleiding niet gaan redden op school.

Door de groepsbehandeling DOT krijgen ouders/verzorgers meer inzicht in de mogelijkheden en eventuele beperkingen van hun kind. We onderzoeken wat het kind nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. Zo komt er thuis, op de school en op de trainingsgroep dezelfde basisaanpak voor het kind. Ook krijgt het kind meer vaardigheden om in de klas te kunnen functioneren, waardoor het zich verder kan ontwikkelen.

Wat houdt de groepsbehandeling in?

Het kind komt voor een periode van van vier tot zes maanden één dag in de week naar de DOT-groep. De groep bestaat uit maximaal acht kinderen. Twee orthopedagogisch medewerkers van ’t Kabouterhuis begeleiden de groep. Zij observeren het kind en zorgen tegelijkertijd voor een duidelijke dagroutine. Hierbinnen zullen zij het kind verschillende vaardigheden leren om beter in de klas te kunnen functioneren.

De orthopedagogisch medewerkers werken intensief samen met ouders/verzorgers en met de kinderopvang of de school. De samenwerking wordt afgestemd op de hulpvraag. Dit kan bestaan uit individuele gesprekken, observaties of groepsbijeenkomsten.

Zijn er specifieke onderzoeksvragen? Dan kunnen verschillende specialisten (psychologisch specialist, logopediste, fysiotherapeute, kinderarts of kinderpsychiater) nader onderzoek doen.

Praktische informatie

  • De DOT-groep is van 8.30 tot 15.00 uur. De lunch vindt plaats binnen de groep.
  • De groepsruimte is in de brede school Uithoorn, binnen de locatie van SBO de Dolfijn. Ouders/verzorgers brengen en halen hun kind zelf naar en van de groep.
  • De DOT-groep wordt volledig vergoed en kent geen eigen bijdrage.
  • Ouders/verzorgers kunnen hun kind aanmelden via het consultatiebureau, de schoolarts, schoolmaatschappelijk werk of kern/sociale team. Na aanmelding zal een aanmeldingsgesprek worden gevoerd met de ouders/verzorgers en iemand van de kinderopvang of school.
  • Is er twijfel of DOT de juiste hulp voor het kind is? Dan plannen we eerst een gesprek met de ouders/verzorgers en iemand van de school. Als we gezamenlijk besluiten dat dit aanbod het best passend is, gaan we over tot aanmelding.

Contact

Voor meer informatie: neem contact op met een medewerker van het intake team op de diverse locaties.

 

 

Deel dit op:
Back to top