Hulp thuis

De hulpverlening vindt thuis plaats en richt zich op gezinnen met jonge kinderen van 0 – 7 jaar bij wie zich complexe ontwikkelingsproblemen of gedragsproblemen voordoen. De ouders/verzorgers krijgen zicht in de problematiek van hun kind. We helpen hen om in de gezinssituatie hun kind te stimuleren in zijn ontwikkeling en om met de gedragsproblemen om te gaan. De kinderen verblijven in het eigen gezin of gaan naar kinderopvang of school.

De ambulante hulp kan bestaan uit:

  • het vinden van een passende opvoedingsaanpak van het kind
  • werken aan toereikende opvoedingsvaardigheden
  • het aanpakken van problemen in de ouder-kindrelatie
  • het verbeteren van een instabiele opvoedingssituatie.


Vormen van hulp thuis

Ambulante gezinsbegeleiding
De hulpverlening richt zich op gezinnen met jonge kinderen, bij wie sprake is van een ontwikkelingsachterstand, ontwikkelingsstoornis en/of gedragsproblemen. De ouders/verzorgers hebben vragen over een passende aanpak van hun kind thuis.

Hulp bij kinderen van 0 t/m 3 jaar door IMH team
Voor ouders met kinderen van 0 t/m 3 jaar heeft MOC ’t Kabouterhuis een speciaal team: het IMH team. De specialisten van dit team werken vanuit een visie waarin de relatie tussen ouder/verzorger, het kind en het ouderschap centraal staat: Infant Mental Health (IMH).

Vormen van hulp door IMH team:

  • (Huil)baby interventie: kortdurende begeleiding thuis van 8 tot 10 weken voor gezinnen met een baby tussen 0 en 12 maanden die veel huilt en/of moeilijk eet of slaapt.
  • Ambulante begeleiding: we observeren het gedrag van het jonge kind en hun ouders in hun eigen leefomgeving. Ook kijken we naar het stressniveau en de intuïtie van ouders. We volgen de ouder-kind interacties en de relatie die zij samen opbouwen.
  • Ouder-kindbehandeling: hulp bij het verwerken van een trauma, problemen bij hechting en het vinden van ritme in het dagelijks leven van het jonge kind. Dit doen we op een van de locaties van ’t Kabouterhuis.

Voor meer informatie: het IMH team.


Contact

U kunt altijd contact met ons opnemen voor overleg. Bel of mail naar de dichtstbijzijnde locatie van ’t Kabouterhuis, u kunt vragen naar een medewerker van het intake team.

 

 

 

 

 

Deel dit op:
Back to top