Uw hulpvraag

U bent ouder/verzorger van een kind in de leeftijd van 0 – 7 jaar. U maakt zich zorgen.

Uw kind:

  • heeft moeite met samenspelen
  • heeft woedeaanvallen
  • is stil en/of teruggetrokken
  • luistert niet en u weet niet waarom
  • praat niet zo duidelijk als andere kinderen
  • eet niet goed
  • heeft andere (gedrags)problemen.

Medisch Orthopedagogisch Centrum (MOC) ’t Kabouterhuis biedt u passende zorg en ondersteuning. Bij ’t Kabouterhuis werken mensen die veel kennis hebben van jonge kinderen. Samen met u zoeken onze medewerkers uit wat er aan de hand is en werken wij aan verbetering. U als expert op het gebied van uw eigen kind. Wij met specialistische zorg en ondersteuning. Zodat u en uw kind zo snel mogelijk weer verder kunnen, zonder onze hulp.

Aanmelden

Aanmelden bij ’t Kabouterhuis gaat altijd via een verwijzer. Dit is een lokaal wijkteam, een (huis)arts of een medisch specialist. Het kan per gemeente verschillen wie dit doet. De verwijzer kan het verwijsformulier dat op onze website staat gebruiken om de hulp aan te vragen. Klik hier voor meer informatie.

Als het nodig is, nemen wij contact op met u of de verwijzer om informatie uit te wisselen en de vraag te verhelderen. Daarna nemen wij contact met u op om een intakegesprek te plannen. De begeleiding start zo snel mogelijk. Hier zijn voor u geen kosten aan verbonden.

Intake

Als u bij MOC ’t Kabouterhuis komt, heeft u eerst een intakegesprek. We bespreken dan wat uw vragen en zorgen zijn. Vervolgens vertellen we u wat we bij ’t Kabouterhuis voor u en uw kind kunnen doen. Daarna bekijken we met elkaar welke hulp het beste past.

Informatie over uw hulpvraag krijgen wij ook door uw kind te observeren in zijn of haar eigen omgeving: thuis, op de kinderopvang of op school. Of door met u en de leidster van de kinderopvang of de leerkracht samen in gesprek te gaan.

Hulp op maat

Wij bieden hulp op maat die nodig is voor de behandeling van uw kind. Samen met u kiezen we de beste manier voor u en uw kind.

  • Dit doen wij met een team van specialisten.
  • Er is altijd één persoon met wie u contact kunt opnemen.
  • Het team biedt niet alleen hulp aan u en uw kind. Wij werken ook samen met andere personen die belangrijk zijn voor uw kind. Bijvoorbeeld: leerkrachten, leidsters, opa of oma.

 

 

 

Deel dit op:
Back to top