Nieuws

26 mei 2020

Unieke webinar voor zorgprofessionals: Sensitief werken met kinderen in de klas en op de BSO

Op donderdag 25 juni a.s. organiseren wij de webinar ‘Sensitief in de klas en op de BSO’ van 16.00 tot 17.00 uur middels Zoom. Deze webinar is speciaal bedoeld voor zorg- of onderwijsprofessionals. De onderwerpen zijn:

Traumasensitief werken
Als onderwijs- of zorgprofessional krijg je geregeld te maken met kinderen die een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt of bloot staan/hebben gestaan aan langdurige stress. Zorg- en onderwijsprofessionals kunnen veel voor deze kinderen betekenen door traumasensitief te werken. Hoe doe je dat? Dat vertelt gz-psycholoog Karin Schulting.

Mars en Venus in de klas
Zijn er verschillen in het gedrag van jongens en meisjes? Ontwikkelen zij zich in een ander tempo en hoe zit het met onderscheid in de manier van leren? En wat zijn de verschillen op verbaal en lichamelijk gebied waar je rekening mee kunt houden? Jeugdzorgwerker Danny Versteeg licht de verschillen toe met praktijkvoorbeelden.

Meer informatie en aanmelden kan via m.overkamp@kabouterhuis.nl. Doe het voor 20 juni a.s. De bijeenkomst is gratis. De bijeenkomst is gratis. Op de dag zelf, 25 juni, krijg je  via de mail een uitnodiging voor de bijeenkomst middels Zoom.

 

lees verder...
12 mei 2020

Groepen op locaties sinds 11 mei open

Uiteraard houden we ons hierbij aan alle maatregelen:

  • Alle (extra) hygiëne maatregelen op de locaties blijven van kracht
  • De groepen (6 tot 8 kinderen) op de zorglocaties zijn open vanaf 11 mei 2020
  • Voor het halen en brengen van de (groeps)kinderen hanteren we het huidige ‘deurbeleid’: ouders blijven buiten
   Dit omdat het besmettingsgevaar tussen volwassenen het grootst is.
  • Onderzoeken en behandelcontacten met alleen uw kind, zonder ouder, gaan door
   Denk aan logopedie, psychologisch onderzoek, kinderpsychiatrisch onderzoek, fysiotherapie.

Op dinsdag 21 april gaf de minister-president een persconferentie over het versoepelen van een aantal corona maatregelen. De risico’s rondom besmetting met COVID 19 van en door jonge kinderen is aanvaardbaar klein volgens diverse onderzoeken. De basisscholen en kinderopvang gaan vanaf 11 mei open. Bovenstaande zijn de maatregelen die wij als ’t Kabouterhuis hebben afgekondigd.

Zowel de zorg voor kinderen en ouders als de gezondheid van medewerkers, ouders en kinderen zijn en blijven voor ons het uitgangspunt. Wij willen verspreiding van het coronavirus (helpen) voorkomen en zijn tegelijkertijd verantwoordelijk voor de zorg aan ouders en kinderen.

De zorg aan kinderen en ouders gaat zoveel mogelijk door, in een aantal gevallen nog in een andere vorm, waarbij face to face contact tussen volwassenen (ouders/verzorgers en medewerkers) beperkt of vermeden wordt. Waar het kan, vinden afspraken nog steeds telefonisch of via beeldbellen plaats. Wij houden de ontwikkelingen op dit gebied in de gaten en onderzoeken steeds de mogelijkheden. Hoe dat voor jou en je kind er nu uitziet? Neem hiervoor contact op met uw regiebehandelaar of gezinsbegeleider op de locatie.

Ben je een nieuwe ouder? Het aanmelden bij een locatie van ’t Kabouterhuis via een verwijzer gaat gewoon door. Er wordt in onderling overleg gekeken naar de mogelijkheden om zorg te bieden.

Wij willen u graag laten weten dat het Rode Kruis een speciaal nummer en whatsapp heeft voor vragen over corona voor anderstaligen (Marokkaans, Turks, Berber, et cetera)

 

lees verder...
24 april 2020

Een goede Ramadan gewenst

Het is een lastige tijd vanwege de coronacrisis, maar wij wensen iedereen die aan de Ramadan is begonnen een goede maand toe.

Ramadan Mubarak!

 

lees verder...
23 april 2020

Maatregelen corona na persconferentie 21 april

Wat betekenen de versoepelde maatregelen die het kabinet dinsdag 21 april afkondigde voor u als ouder en voor uw kind?

  • Alle (extra) hygiëne maatregelen op de locaties blijven van kracht
  • De groepen (6 tot 8 kinderen) op de zorglocaties zijn open vanaf 11 mei 2020
  • Voor het halen en brengen van de (groeps)kinderen hanteren we het huidige ‘deurbeleid’: ouders blijven buiten
   Dit omdat het besmettingsgevaar tussen volwassenen het grootst is.
  • Onderzoeken en behandelcontacten met alleen uw kind, zonder ouder, gaan door
   Denk aan logopedie, psychologisch onderzoek, kinderpsychiatrisch onderzoek, fysiotherapie

Op dinsdag 21 april gaf de minister-president een persconferentie over het versoepelen van een aantal corona maatregelen. De risico’s rondom besmetting met COVID 19 van en door jonge kinderen is aanvaardbaar klein volgens diverse onderzoeken. De basisscholen en kinderopvang gaan vanaf 11 mei open.

Zowel de zorg voor kinderen en ouders als de gezondheid van medewerkers, ouders en kinderen zijn en blijven voor ons het uitgangspunt. Wij willen verspreiding van het coronavirus (helpen) voorkomen en zijn tegelijkertijd verantwoordelijk voor de zorg aan ouders en kinderen.

De zorg aan kinderen en ouders gaat zoveel mogelijk door, in een aantal gevallen nog in een andere vorm, waarbij face to face contact tussen volwassenen (ouders/verzorgers en medewerkers) beperkt of vermeden wordt. Waar het kan, vinden afspraken nog steeds telefonisch of via beeldbellen plaats. Hoe dat voor u en uw kind er nu uitziet? Neem hiervoor contact op met uw regiebehandelaar of gezinsbegeleider op de locatie.

Ben je een nieuwe ouder? Het aanmelden bij een locatie van ’t Kabouterhuis via een verwijzer gaat gewoon door. Er wordt in onderling overleg gekeken naar de mogelijkheden om zorg te bieden.

Wij willen u graag laten weten dat het Rode Kruis een speciaal nummer en whatsapp heeft voor vragen over corona voor anderstaligen (Marokkaans, Turks, Berber, et cetera)

 

lees verder...
27 maart 2020

Tips en ondersteuning voor ouders

Beste ouders en kinderen,
Het is voor ons allemaal een rare tijd. Opeens zitten we thuis, werken we aan de eettafel en gaan kinderen niet meer naar school.

We hebben met jullie contact over de mogelijkheden om aangepaste zorg te bieden, bijvoorbeeld via telefonisch contact of beeldbellen.

Het is voor iedereen wennen deze nieuwe situatie. Hieronder een Kabouterhuis filmpje met wat tips.

Ook kun je kijken op de site van het Nederlands Jeugdinstituut boordevol tips voor ouders hoe met deze situatie om te gaan. Bijvoorbeeld het bezoeken van opa en oma, hoe praat je met je kind over corona en hoe ga je hiermee om als gescheiden ouders met een omgangsregeling. Of wat te doen als de spanningen thuis oplopen.

Ben je een nieuwe ouder? Het aanmelden bij een locatie van ’t Kabouterhuis via een verwijzer gaat gewoon door. Er wordt in onderling overleg gekeken naar de mogelijkheden om zorg te bieden.

Sterkte van alle medewerkers van ’t Kabouterhuis

Oh ja, speciaal voor alle kindjes ’t Kabouterhuis goedemorgen lied!

 

lees verder...
16 maart 2020

Maatregelen corona verlengd t/m 28 april 2020

Dit bericht is op 31 maart 2020 geactualiseerd.
Het coronavirus grijpt steeds dieper in in onze samenleving. Het raakt ons allemaal.

Zowel de zorg voor kinderen en ouders als de gezondheid van medewerkers, ouders en kinderen zijn en blijven voor ons het uitgangspunt. Wij willen verspreiding van het coronavirus (helpen) voorkomen en zijn tegelijkertijd verantwoordelijk voor de zorg aan ouders en kinderen.

In navolging van het kabinetsbesluit van om de sluiting van scholen en kinderopvang te verlengen, heeft MOC ’t Kabouterhuis besloten de zorg op een andere manier in te richten tot/met dinsdag 28 april. 

De zorg aan kinderen en ouders gaat zoveel mogelijk door in een andere vorm. Waar het kan, zullen afspraken via telefonisch contact plaatsvinden. Met de ouders is contact opgenomen om de mogelijkheden te bespreken.

 

lees verder...
Back to top