Nieuws

31 juli 2018

Vacature Ambtelijk Secretaris van de OR

MOC ’t Kabouterhuis zoekt per direct een Ambtelijk Secretaris van de OR voor drie uur per week. 

lees verder...
17 juli 2018

Mathilde Paviljoen stageplaats van het jaar

Op 11 juni is het Mathilde Paviljoen, onderdeel van ’t Kabouterhuis aan de Amsteldijk in Amsterdam, uitgeroepen tot stageplaats van het jaar. De afdeling Bleichrodt van het Altra College heeft als hofleverancier van stagiaires een certificaat uitgereikt aan het duo Feras en Ruud van het Mathilde Paviljoen. Zij leren de stagiaires hoe zich in te zetten en te gedragen in de dagelijkse praktijk van de horeca. Dit schooljaar hebben acht jongeren van deze stageplaats gebruikgemaakt, met mooie resultaten.

Neem voor meer informatie over stageplaatsen contact op met Ruud Koelmans: 0652046420.

 

lees verder...
21 juni 2018

’t Kabouterhuis opent locatie in Leiden

’t Kabouterhuis heeft per 1 juni een locatie in Leiden. Vanuit deze locatie biedt ’t Kabouterhuis specialistische jeugdhulp en jeugd-GGZ aan kinderen van 0 – 7 jaar, en hun ouders, uit de regio Holland-Rijnland. ’t Kabouterhuis werkt hierin nauw samen met Lucertis, onderdeel van de Parnassia Groep.

Lucertis behandelt kinderen van 0- tot 23-jarigen in de regio Holland-Rijnland. Medisch Orthopedagogisch Centrum ’t Kabouterhuis is gespecialiseerd in de (GGZ-)zorg voor kinderen van 0-7 jaar en had al een contract met de regio Holland-Rijnland. Gezamenlijk zetten ze nu hun expertise in om kinderen de beste zorg te bieden die nodig is. Het Kabouterhuis richt zich op de begeleiding van kinderen van 0-7 jaar.

Nauwe samenwerking

Lucertis en ’t Kabouterhuis zullen nauw met elkaar samenwerken, voorlopig vanuit een en dezelfde vestiging aan de Schipholweg nr 66a te Leiden. ’t Kabouterhuis biedt vanuit deze locatie uitsluitend ambulante GGZ-zorg. Kinderen die in aanmerking komen voor een deeltijdbehandeling kunnen terecht bij een van de samenwerkingspartners van de regio of op de locatie Hoofddorp van ’t Kabouterhuis.

Meer informatie en contactgegevens vindt u hier.

lees verder...
4 juni 2018

Jaarverslag ’t Kabouterhuis 2017

In 2017 heeft ’t Kabouterhuis weer veel jonge kinderen met ernstige gedrags- en ontwikkelingsproblemen en hun ouders/verzorgers kunnen helpen. Maar liefst 1.895 kinderen vonden hun weg naar ’t Kabouterhuis. Waarvan 77% van vier jaar of jonger. Hoe vroeger wij signaleren en begeleiden, hoe meer kans deze jonge kinderen hebben op een normale ontwikkeling. Vroegsignalering is en blijft dus een belangrijk speerpunt van ’t Kabouterhuis.

Ik oktober 2017 voerde onderzoeksbureau Effectory een uitgebreid medewerkertevredenheidsonderzoek uit. Het leverde ons een ‘Beste werkgeversscore’ op van maar liefst 7,43, waardoor wij in 2017 en 2018 het Keurmerk Beste Werkgever mogen voeren. Wij zijn uiteraard ontzettend trots op de bevlogenheid en betrokkenheid die uit deze scores blijken!

Wat kerncijfers van 2017 op een rijtje:

  • Wij hebben 1.895 kinderen en hun gezin geholpen
  • Van hen was 77% 4 jaar of jonger
  • 49% van alle hulptrajecten betrof geïntegreerde zorg (in 2016 was dit nog 33%)
  • Cliënten beoordeelden onze zorg met een 8,5

Nieuwsgierig geworden naar ons hele verhaal? Lees ons complete Kabouterhuis jaarverslag 2017.

lees verder...
31 mei 2018

Mijn kindje in hoofd en hart in Kinder- en Jeugdpsychotherapie

Deze maand is in Kinder- & Jeugdpsychotherapie, jaargang 45, nummer 1, 2018 een artikel gepubliceerd van Elma Verboom en Marja Rexwinkel van ’t Kabouterhuis en Mirjam Soons van het NPI. Deze uitgave betreft een themanummer over IMH. Het artikel gaat over de groepsbehandeling Mijn kindje in hoofd en hart dat ’t Kabouterhuis in samenwerking met het NPI geeft.

Mijn kindje in hoofd en hart

De ouder-kindgroep ‘Kindje in hoofd en hart’ is een groepstherapie voor ouders met persoonlijkheids- en emotieregulatieproblematiek en hun kind. Het initiatief is ontstaan vanuit een samenwerking van volwassenen-behandelaren en IMH-specialisten. De belangrijkste focus van de groep is het nieuwsgierig worden van de ouder naar de eigen binnenwereld en die van het kind, en het leren hanteren en reguleren van emoties van henzelf en die van hun kind. Door een veilige omgeving te creëren waarin zowel de ouder, het kind en hun relatie gezien, gemarkeerd en gespiegeld worden, wordt het mentaliseren van de oude bevorderd en het een veilige(re) hechtingsrelatie tussen ouder en kind bevorderd.

 

lees verder...
12 maart 2018

MeeleefGezinnen in Amsterdam gezocht!

Geef een jong kind (0 tot 5 jaar) waarvan de ouder(s) psychische problemen hebben een steuntje in de rug. Een Meeleefgezin vangt een kind één dag per week en een weekend per maand op.

lees verder...
Back to top