Nieuws

1 september 2020

Thuisblijven na vakantie in rood/oranje gebied?

Het beschermen van de gezondheid van uw kind en u en die van onze medewerkers blijft voor ons het uitgangspunt. Het is daarom nog steeds belangrijk om alert en voorzichtig te zijn en de maatregelen na te leven.

Al sinds enige tijd geldt: keert uw gezin terug van vakantie uit een oranje/rood gebied, dan dient u als ouder 10 dagen in thuisquarantaine te gaan. Dit geldt voor ouders en niet meer voor kinderen. Het kabinet heeft deze maatregel per 1 september gewijzigd. Lees het bericht op de site van de Rijksoverheid

Terugkeer uit rood/oranje gebied waarbij thuisquarantaine geldt?
Wij verzoeken uw kind niet zelf te halen/brengen of een afspraak die u thuis of op de locatie heeft telefonisch/online te laten plaatsvinden tot de quarantaine over is en u geen klachten heeft ontwikkeld. Raadpleeg hier de site van de Rijksoverheid Europa in codes

Neem contact op met de locatie/behandelaar als u vragen heeft. Ook al is de uitslag van een coronatest (bijvoorbeeld op Schiphol) negatief, dient u als ouder de quarantaine van 10 dagen te volbrengen.

We hebben er begrip voor dat dit lastig kan zijn, maar we doen er alles aan om iedereen zo min mogelijk risico op besmetting met het coronavirus te laten lopen.

Verder gelden nog steeds de volgende maatregelen:

 • Indien u klachten heeft die horen bij het coronavirus blijft u thuis en laat u uw kind halen/brengen door een ander
 • Ouders brengen hun kind tot aan de deur en halen hun kind daar ook weer op, waarbij 1,5 meter afstand geldt tot andere volwassenen
 • Kinderen van 0 tot/met 6 jaar met neusverkoudheid ZONDER KOORTS mogen naar de locatie/op de groep komen, behalve als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 of een volwassen gezinslid hebben met klachten passend bij COVID-19
 • Kinderen die verkouden zijn met koorts/verhoging blijven thuis
 • Kinderen die verkouden zijn én hoesten blijven thuis, behalve als zij met chronische luchtwegproblemen met hoesten bekend zijn bij een arts of de kinderarts van de locatie
 • Indien er in de omgeving van het kind iemand wacht op een testuitslag en deze persoon hoeft van de GGD niet thuis te blijven, mag een kind wel komen.

We houden u op de hoogte als er ontwikkelingen zijn. Als u vragen heeft, kunt u terecht op de locatie waar u en uw kind komen.

 

lees verder...
3 augustus 2020

“Betrek ouders bij Kansrijke Start”

Lilian Tham, directeur-bestuurder, wil dat ouders meer betrokken worden hij het maken van plannen om kinderen een ‘kansrijke start’ te geven. Tham wil ouders een stem geven. Als lid van de landelijke coalitie Kansrijke Start van het ministerie van VWS schrijft zij hierover in een column.

Om ouders te bereiken, moet je niet alleen naar hen kijken en over hen praten. Je moet hen zien en horen. Het is tijd om de ouders om wie het gaat een stem geven en bij het programma te betrekken. Anders lopen we het risico vanuit onze veelal ‘kansrijke ivoren toren’ plannen te maken voor en over ouders, en niet met hen.

Column:
“Zeker voor mensen die zelf een kansrijke start hadden, is de boodschap klip en klaar. De eerste levensjaren zijn van essentieel belang voor iemands verdere leven, zowel qua fysieke als mentale gezondheid. Voor kansrijke ouders is het waarschijnlijk de normaalste zaak van de wereld hun eigen kinderen van een zoveel mogelijk stevige basis te voorzien, om hen zogezegd ‘wortels en vleugels’ te geven. Echter, een veilige basis bieden, is niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. Voor ouders die in de problemen zitten of in hun jeugd (zwaar) beschadigd zijn: verwaarloosd, misbruikt of mishandeld, is het helaas een ander verhaal.

Als kinder- en jeugdpsychiater heb ik veel leed gezien bij jongeren. Leed dat voorkomen had kunnen worden als zij op jonge leeftijd hadden gekregen wat ze zo hard nodig hebben: met aandacht en liefde de ruimte krijgen om veerkracht te ontwikkelen en te leren omgaan met tegenslagen. Het gaat me nog steeds aan het hart om te zien hoe adolescenten in een diep dal kunnen vallen. Een val die te vermijden was of in ieder geval minder diep was geweest als ze een liefdevolle veilige basis hadden gekregen.

Ontbeerd
Voor iemand die zelf niet de kans kreeg zich ‘gezond en veilig’ te ontwikkelen, kan de boodschap van een kansrijke start moeilijk zijn. Want hoe moet je datgene bieden aan een kind wat je zelf hebt ontbeerd? Nu steeds meer (zorg)professionals het belang inzien om samen te werken in het actieprogramma Kansrijke Start, is het zaak elkaar vervolgens te vinden in het gezamenlijk bereiken en betrekken van kwetsbare ouders. Dat is niet makkelijk, want zij zijn niet altijd goed zichtbaar, of zelfs onzichtbaar. Veel ellende speelt zich af achter gesloten deuren, in isolement of schaamte. Om ouders te bereiken, moet je niet alleen naar hen kijken en over hen praten. Je moet hen zien en horen. Het is tijd om de ouders om wie het gaat een stem geven en bij het programma te betrekken. Anders lopen we het risico vanuit onze veelal ‘kansrijke ivoren toren’ plannen te maken voor en over ouders, en niet met hen.

Kind in context
Daarom is werken bij ’t Kabouterhuis zo mooi. Met onze jarenlange opgebouwde expertise over het jonge kind. Wij werken vanuit de visie ‘Kind in Context’. Essentieel in onze behandeling en begeleiding is de rol van ouders en het sociale netwerk rondom het kind. Dit betekent dat wij verder kijken dan alleen het kind, en dat wij ook naar (aanstaande) ouders luisteren en hen helpen met bijvoorbeeld gevoelens van angst, depressie of onverwerkt trauma.

We kunnen samen ouders opnieuw helpen ‘planten‘ in vruchtbare aarde om wortels te groeien en voorzichtig zelf te leren vliegen. Want ook zij kunnen dat. Als je hen, alsnog, nu ze volwassen zijn, een tweede kans geeft. Dat kunnen we doen door hen te zien en te horen.

Lilian Tham
Directeur-bestuurder en lid van de Landelijke coalitie Kansrijke Start

Naar de column op de site van het ministerie van VWS

lees verder...
23 juni 2020

Verkouden: wel of niet op de groep / naar de locatie?

Wij blijven voorzichtig ter bescherming van de gezondheid van de kinderen, van de ouders en van onze medewerkers. Daarom volgen wij de richtlijnen van het RIVM zoals die gelden vanaf 17 juni en daarna

Dit houdt in:

 • Kinderen van 0 tot 6 jaar met neusverkoudheid ZONDER KOORTS mogen naar de locatie/op de groep komen, behalve als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 of een volwassen gezinslid hebben met klachten passend bij COVID-19.
 • Kinderen die verkouden zijn met koorts/verhoging blijven thuis.
 • Kinderen die verkouden zijn én hoesten blijven thuis, behalve als zij met chronische luchtwegproblemen met hoesten bekend zijn bij een arts of de kinderarts van de locatie.
 • Indien er in de omgeving van het kind iemand wacht op een testuitslag en deze persoon hoeft van de GGD niet thuis te blijven, mag een kind wel komen.

We houden u op de hoogte als er ontwikkelingen zijn. Als u vragen heeft, kunt u terecht op de locatie waar u en uw kind komen.

 

lees verder...
22 juni 2020

Jaarverslag 2019 online

Ons thema dit jaar: onze cliënten, expertise en samenwerking

Jaarverslag 2019

Dit is ons jaarverslag over 2019 in een light variant. Je kunt hierboven klikken om het jaarverslag in een groot scherm door te bladeren.

De nadruk lag in 2019 wederom in het bieden van zorg op maat en op samenwerken met ketenpartners en andere aanbieders van zorg, zowel op gemeentelijk niveau als in de wijk.
Ook investeerden we in onze kennis en het overbrengen van onze expertise op anderen en in zorginnovatie.

Een voorproefje

 • Wij hielpen meer dan 1900 kinderen van 0 – 7 jaar
 • Onze expertise en behandeling op het gebied van autisme, IMH en preventie breiden zich uit
 • Van ouders en kinderen kregen we in 2019 een 8,7 voor onze zorg

Bijlagen jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019 Ondernemingsraad
Jaarverslag 2019 Raad van Toezicht samenstelling (aanvulling)

lees verder...
26 mei 2020

Unieke webinar voor zorgprofessionals: Sensitief werken met kinderen in de klas en op de BSO

Op donderdag 25 juni a.s. organiseren wij de webinar ‘Sensitief in de klas en op de BSO’ van 16.00 tot 17.00 uur middels Zoom. Deze webinar is speciaal bedoeld voor zorg- of onderwijsprofessionals. De onderwerpen zijn:

Traumasensitief werken
Als onderwijs- of zorgprofessional krijg je geregeld te maken met kinderen die een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt of bloot staan/hebben gestaan aan langdurige stress. Zorg- en onderwijsprofessionals kunnen veel voor deze kinderen betekenen door traumasensitief te werken. Hoe doe je dat? Dat vertelt gz-psycholoog Karin Schulting.

Mars en Venus in de klas
Zijn er verschillen in het gedrag van jongens en meisjes? Ontwikkelen zij zich in een ander tempo en hoe zit het met onderscheid in de manier van leren? En wat zijn de verschillen op verbaal en lichamelijk gebied waar je rekening mee kunt houden? Jeugdzorgwerker Danny Versteeg licht de verschillen toe met praktijkvoorbeelden.

Meer informatie en aanmelden kan via m.overkamp@kabouterhuis.nl. Doe het voor 20 juni a.s. De bijeenkomst is gratis. De bijeenkomst is gratis. Op de dag zelf, 25 juni, krijg je  via de mail een uitnodiging voor de bijeenkomst middels Zoom.

 

lees verder...
12 mei 2020

Groepen op locaties sinds 11 mei open

Uiteraard houden we ons hierbij aan alle maatregelen:

  • Alle (extra) hygiëne maatregelen op de locaties blijven van kracht
  • De groepen (6 tot 8 kinderen) op de zorglocaties zijn open vanaf 11 mei 2020
  • Voor het halen en brengen van de (groeps)kinderen hanteren we het huidige ‘deurbeleid’: ouders blijven buiten
   Dit omdat het besmettingsgevaar tussen volwassenen het grootst is.
  • Onderzoeken en behandelcontacten met alleen uw kind, zonder ouder, gaan door
   Denk aan logopedie, psychologisch onderzoek, kinderpsychiatrisch onderzoek, fysiotherapie.

Op dinsdag 21 april gaf de minister-president een persconferentie over het versoepelen van een aantal corona maatregelen. De risico’s rondom besmetting met COVID 19 van en door jonge kinderen is aanvaardbaar klein volgens diverse onderzoeken. De basisscholen en kinderopvang gaan vanaf 11 mei open. Bovenstaande zijn de maatregelen die wij als ’t Kabouterhuis hebben afgekondigd.

Zowel de zorg voor kinderen en ouders als de gezondheid van medewerkers, ouders en kinderen zijn en blijven voor ons het uitgangspunt. Wij willen verspreiding van het coronavirus (helpen) voorkomen en zijn tegelijkertijd verantwoordelijk voor de zorg aan ouders en kinderen.

De zorg aan kinderen en ouders gaat zoveel mogelijk door, in een aantal gevallen nog in een andere vorm, waarbij face to face contact tussen volwassenen (ouders/verzorgers en medewerkers) beperkt of vermeden wordt. Waar het kan, vinden afspraken nog steeds telefonisch of via beeldbellen plaats. Wij houden de ontwikkelingen op dit gebied in de gaten en onderzoeken steeds de mogelijkheden. Hoe dat voor jou en je kind er nu uitziet? Neem hiervoor contact op met uw regiebehandelaar of gezinsbegeleider op de locatie.

Ben je een nieuwe ouder? Het aanmelden bij een locatie van ’t Kabouterhuis via een verwijzer gaat gewoon door. Er wordt in onderling overleg gekeken naar de mogelijkheden om zorg te bieden.

Wij willen u graag laten weten dat het Rode Kruis een speciaal nummer en whatsapp heeft voor vragen over corona voor anderstaligen (Marokkaans, Turks, Berber, et cetera)

 

lees verder...
Back to top