Nieuws

4 juni 2018

Jaarverslag ’t Kabouterhuis 2017

In 2017 heeft ’t Kabouterhuis weer veel jonge kinderen met ernstige gedrags- en ontwikkelingsproblemen en hun ouders/verzorgers kunnen helpen. Maar liefst 1.895 kinderen vonden hun weg naar ’t Kabouterhuis. Waarvan 77% van vier jaar of jonger. Hoe vroeger wij signaleren en begeleiden, hoe meer kans deze jonge kinderen hebben op een normale ontwikkeling. Vroegsignalering is en blijft dus een belangrijk speerpunt van ’t Kabouterhuis.

Ik oktober 2017 voerde onderzoeksbureau Effectory een uitgebreid medewerkertevredenheidsonderzoek uit. Het leverde ons een ‘Beste werkgeversscore’ op van maar liefst 7,43, waardoor wij in 2017 en 2018 het Keurmerk Beste Werkgever mogen voeren. Wij zijn uiteraard ontzettend trots op de bevlogenheid en betrokkenheid die uit deze scores blijken!

Wat kerncijfers van 2017 op een rijtje:

  • Wij hebben 1.895 kinderen en hun gezin geholpen
  • Van hen was 77% 4 jaar of jonger
  • 49% van alle hulptrajecten betrof geïntegreerde zorg (in 2016 was dit nog 33%)
  • Cliënten beoordeelden onze zorg met een 8,5

Nieuwsgierig geworden naar ons hele verhaal? Lees ons complete Kabouterhuis jaarverslag 2017.

lees verder...
31 mei 2018

Mijn kindje in hoofd en hart in Kinder- en Jeugdpsychotherapie

Deze maand is in Kinder- & Jeugdpsychotherapie, jaargang 45, nummer 1, 2018 een artikel gepubliceerd van Elma Verboom en Marja Rexwinkel van ’t Kabouterhuis en Mirjam Soons van het NPI. Deze uitgave betreft een themanummer over IMH. Het artikel gaat over de groepsbehandeling Mijn kindje in hoofd en hart dat ’t Kabouterhuis in samenwerking met het NPI geeft.

Mijn kindje in hoofd en hart

De ouder-kindgroep ‘Kindje in hoofd en hart’ is een groepstherapie voor ouders met persoonlijkheids- en emotieregulatieproblematiek en hun kind. Het initiatief is ontstaan vanuit een samenwerking van volwassenen-behandelaren en IMH-specialisten. De belangrijkste focus van de groep is het nieuwsgierig worden van de ouder naar de eigen binnenwereld en die van het kind, en het leren hanteren en reguleren van emoties van henzelf en die van hun kind. Door een veilige omgeving te creëren waarin zowel de ouder, het kind en hun relatie gezien, gemarkeerd en gespiegeld worden, wordt het mentaliseren van de oude bevorderd en het een veilige(re) hechtingsrelatie tussen ouder en kind bevorderd.

 

lees verder...
12 maart 2018

MeeleefGezinnen in Amsterdam gezocht!

Geef een jong kind (0 tot 5 jaar) waarvan de ouder(s) psychische problemen hebben een steuntje in de rug. Een Meeleefgezin vangt een kind één dag per week en een weekend per maand op.

lees verder...
25 januari 2018

Onderzoek werkzame factoren Alert4you

Het programma Alert4you voor de kinderopvang wordt nader onder de loep genomen.

lees verder...
11 januari 2018

Keurmerk ‘Beste werkgever’ behaald

Op basis van de uitkomsten van het medewerkersonderzoek behaalden we de maximale score van drie sterren. En dat levert ons deze eretitel op.

lees verder...
8 januari 2018

Stagebijeenkomst 30 januari

Wil jij stage lopen bij één van onze locaties?  Kom naar onze stagebijeenkomst!

lees verder...
Back to top