Signaleren en doorverwijzen

Op jonge leeftijd zijn bij een kind de verschillende ontwikkelingslijnen (spraak/taal, motoriek, cognitie, emotie, persoonlijkheid, spel) sterk met elkaar verweven. Omdat de ontwikkeling op alle gebieden sneller verloopt dan op welke andere leeftijd ook, is ze extra gevoelig voor verstoringen. Bijvoorbeeld: gering gehoorverlies kan leiden tot een achterstand in de taalontwikkeling. Taal/spraakproblemen kunnen weer van invloed zijn op bijvoorbeeld de sociaal-emotionele of cognitieve ontwikkeling van een kind.

Vroegtijdig signaleren

Het is dus belangrijk om problemen of een achterstand in de ontwikkeling van een jong kind vroegtijdig te constateren, zodat we op tijd passende hulp inzetten. Vroegtijdige signalering en behandeling kunnen problemen op latere leeftijd voorkomen.

Doorverwijzen

Professionals zijn vaak goed in staat problemen bij jonge kinderen vroegtijdig te signaleren. Zij kunnen snel doorverwijzen naar passende hulp. Het consultatiebureau of de jeugdarts volgen de ontwikkeling van jonge kinderen goed om bij problemen op tijd in te kunnen grijpen. In de kinderopvang en de eerste groepen van de basisschool wordt snel zichtbaar wanneer een kind niet goed mee kan komen in de groep.

Juiste behandeling

Als u op de kinderopvang en/of op school problemen signaleert bij kinderen en ouders/verzorgers, kunt u hen helpen de juiste ondersteuning te vinden. MOC ’t Kabouterhuis biedt diverse vormen van hulp om bij deze kinderen vroegtijdig ontwikkelingsproblemen te kunnen herkennen, zodat de juiste behandeling op tijd kan worden ingezet.

 

 

 

Deel dit op:
Back to top