Signaleren en doorverwijzen

Op jonge leeftijd zijn bij een kind de verschillende ontwikkelingslijnen (spraak/taal, motoriek, cognitie, emotie, persoonlijkheid, spel) sterk met elkaar verweven. Omdat de ontwikkeling op alle gebieden sneller verloopt dan op welke andere leeftijd ook, is ze extra gevoelig voor verstoringen. Bijvoorbeeld: gering gehoorverlies kan leiden tot een achterstand in de taalontwikkeling. Taal/spraakproblemen kunnen weer van invloed zijn op bijvoorbeeld de sociaal-emotionele of cognitieve ontwikkeling van een kind.

Vroegtijdig signaleren

Het is dus belangrijk om problemen of een achterstand in de ontwikkeling van een jong kind vroegtijdig te constateren, zodat op tijd passende hulp kan worden ingezet. Vroegtijdige signalering en behandeling kan problemen op latere leeftijd voorkomen.

Het is ook belangrijk dat kinderen en hun ouders/verzorgers niet te lang in een negatieve spiraal blijven zitten, maar snel weer zelfstandig en zonder hulp verder kunnen. Hoe eerder de juiste hulp wordt ingezet, des te sneller er goede resultaten zijn en relatief lichte en kortdurende vormen van hulp voldoende zijn.

Doorverwijzen

Professionals zijn vaak goed in staat problemen bij jonge kinderen vroegtijdig te signaleren. Zij kunnen snel doorverwijzen naar passende hulp. Het consultatiebureau of de jeugdarts volgen de ontwikkeling van jonge kinderen goed om bij problemen op tijd in te kunnen grijpen. In de kinderopvang en de eerste groepen van de basisschool wordt snel zichtbaar wanneer een kind niet goed mee kan komen in de groep.

Juiste behandeling

Als u op de kinderopvang en/of op school problemen signaleert bij kinderen en ouders/verzorgers, kunt u hen helpen de juiste ondersteuning te vinden. MOC ’t Kabouterhuis biedt diverse vormen van hulp om bij deze kinderen vroegtijdig ontwikkelingsproblemen te kunnen herkennen, zodat de juiste behandeling op tijd kan worden ingezet.

Bent u arts en heeft u een vraag over ons aanbod (dus niet over wachtlijsten)?  

Heeft u als arts vragen over ons behandelaanbod of wilt u een vraag/casus voorleggen? Dat kan, ’t Kabouterhuis heeft een pool van kinderpsychiaters ter consultatie. Zij geven concrete adviezen. Verwijzers, LET OP: DIT GELDT ALLEEN VOOR ARTSEN, kunnen contact opnemen met 06 – 199 85 044.
Dit telefoonnummer is NIET voor praktische informatie over aanmelden of wachttijden. Daarvoor kunt u als verwijzer contact opnemen met de locatie zelf 

 

 

 

Deel dit op:
Back to top