Hulp thuis en op kinderopvang/school

Contextgerichte hulp

Veelal is er sprake van een combinatie van ambulante hulp thuis en op (voor)school/kinderopvang. Deze contextgerichte hulp is gericht op kinderen binnen de kinderopvang/voorschool en in de onderbouw van de basisschool. Kinderen die zich opvallend ontwikkelen of gedragsproblemen vertonen in de groep. De hulp bieden we zoveel mogelijk op maat aan, afhankelijk van de hulpvraag van het gezin.

Werkwijze

We observeren het kind op (voor)school en/of thuis. Een orthopedagogisch medewerker begeleidt het kind in de klas. Zo nodig diagnosticeren we het kind in de instelling. We houden begeleidingsgesprekken met leidsters/leerkrachten en ouders/verzorgers. Dit is apart en af en toe samen, gericht op adviseren en het aanreiken van hulpmiddelen voor de pedagogische begeleiding. Ouders/verzorgers en leidsters/leerkrachten krijgen informatie over vormen van gedrags- en ontwikkelingsproblematiek bij kinderen.

Dit is een algemene beschrijving van hoe de hulp kan verlopen. Variaties hierop zijn mogelijk. Onderdelen kunnen worden toegevoegd of weg gelaten.

Contact

U kunt altijd contact met ons opnemen voor overleg. Bel of mail naar de dichtstbijzijnde locatie van ’t Kabouterhuis. U kunt vragen naar een medewerker van het intake team.

 

Deel dit op:
Back to top