Hulp thuis

Voor gezinnen met jonge kinderen van 0 – 7 jaar kunnen we thuis hulp bieden. We bespreken de situatie thuis en helpen bij het vinden van oplossingen. Samen met u zorgen wij er voor dat uw kind zich thuis (weer) zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

Voor ouders met kinderen van 0 t/m 2 jaar heeft MOC ’t Kabouterhuis een speciaal team: het IMH team. De specialisten van dit team werken vanuit de Infant Mental Health (IMH) visie. Hierin staat de ouder-kind relatie centraal. De relatie tussen ouder en kind is van belang in de behandeling of preventie van problemen bij jonge kinderen. Het IMH team biedt:

  • (huil)baby interventie: hulp aan gezinnen met een baby die veel huilt en/of moeilijk eet en/of slaapt.
  • ouder-kind behandeling: hulp bij het verwerken van een trauma, problemen bij hechting en het vinden van ritme in het dagelijkse leven van het jonge kind.
  • ambulante hulp: begeleiding thuis gericht op het zeer jonge kind.

U leert als ouder of verzorger herkennen wat uw kind nodig heeft. En hoe u daar het beste op kunt reageren. U heeft weer vertrouwen in uw kind en uzelf als opvoeder.

 

 

 

 

 

Deel dit op:
Back to top