Header spacer
't Kabouterhuis
Marne 127
1186 PJ Amstelveen
't Kabouterhuis
Amsteldijk 196
1079 LK Amsterdam
't Kabouterhuis
Kopjachtplein 20
1034 JG Amsterdam
't Kabouterhuis
Albardagracht 1
1063 NN Amsterdam
't Kabouterhuis
Leksmondplein 28
1108 EL Amsterdam
't Kabouterhuis
Kaj Munkweg 2
2131 RW Hoofddorp
't Kabouterhuis
Vondellaan 55
2332 AA Leiden
't Kabouterhuis
Brede school Legmeer
Randhoornweg 31
1422 WX Uithoorn
't Kabouterhuis
albardagracht 1
1063 NN Amsterdam

Aanmelden

Vul uw postcode in, dan zoeken wij de locatie bij u in de buurt.

Wat is uw postcode?

Aanmelden in de huidige situatie coronavirus
MOC ’t Kabouterhuis heeft besloten de zorg op een andere manier in te richten tot in ieder geval dinsdag 28 april. Hierbij zijn zowel de gezondheid van cliënten, ouders en medewerkers als de zorg continuïteit voor (kwetsbare) cliënten en gezinnen ons uitgangspunt.

De zorg aan onze cliënten en ouders gaat dus zoveel mogelijk door in een andere vorm. Voor de deeltijds groepsbehandeling wordt per kind gekeken wat verstandig is. Waar het kan, vinden afspraken via telefonisch contact of beeldbellen plaats. Met de ouders van onze cliënten is of wordt contact opgenomen om de mogelijkheden te bespreken.

Wat betekent dit voor verwijzers?
Vul hierboven de postcode van de cliënt in, dan zoeken wij de betreffende locatie op. U kunt net als gewoonlijk het verwijsformulier (zie hieronder) mailen naar het mailadres voor aanmeldingen van de locatie waar uw cliënt onder valt. Ook kunt u op dit mailadres terecht voor vragen over een verwijzing. Indien gewenst, nemen wij telefonisch contact met u op. Als de aanmelding in behandeling wordt genomen, neemt de behandelaar van de locatie telefonisch contact op met de cliënt over de aanmelding en het startgesprek. Afhankelijk van de problematiek bekijken wij de mogelijkheden en de vorm waarin wij zorg aan ouders en kind kunnen bieden in de huidige situatie.

Telefoonlijn voor artsen consultatie Kinder – en Jeugdpsychiater
Algemene vragen over ons behandelaanbod of wilt u een vraag/casus voorleggen? ’t Kabouterhuis heeft een pool van kinderpsychiaters die u kunt consulteren. Zij geven concrete adviezen. U kunt hiervoor contact opnemen met

Aanmelden bij MOC ’t Kabouterhuis gaat altijd via een verwijzer. Professionals die kunnen verwijzen zijn het lokaal wijkteam van de gemeente waar kind en/of ouder/verzorger woont, (huis)arts of medisch specialist. Deze professionals kunnen bij de gemeente ook een ‘beschikking voor hulp’ regelen, die nodig is om hulp te krijgen van ’t Kabouterhuis. Het kan per gemeente verschillen wie de verwijzing of beschikking afgeeft. U kunt met vragen over de verwijzing altijd bij ons terecht.

Verwijsformulier (download)
De aanmeldcoördinator neemt zo nodig contact op met de verwijzer of ouder(s)/verzorger(s) om informatie uit te wisselen en de vraag te verhelderen.
Stuur het verwijsformulier naar de locatie waaronder het stadsdeel/ de gemeente van de cliënt valt.
Vul hierboven de postcode van de cliënt in, dan zoeken wij de betreffende locatie op.
Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de aanmeldcoördinator van de betreffende locatie.

 

Deel dit op:
Back to top