terug

Willemijn Helmich nieuw lid Raad van Toezicht ’t Kabouterhuis

23 januari 2024

Helmich volgt per 1 januari 2024 jl. Judith Oostendorp op, die terugtreedt na het bereiken van de maximale zittingstermijn. Helmich neemt zitting in de commissie Kwaliteit & Veiligheid van MOC ’t Kabouterhuis.

“Door mijn brede ervaring in het jeugd-, sociaal en veiligheidsdomein heb ik gezien hoe we bij complexe problematiek binnen een gezin vaak de neiging hebben om ons te focussen op een individu en op het bieden van (alleen) hulp of bescherming. Ik geloof dat de antwoorden om kinderen en gezinnen te helpen vaak veel breder liggen, in de context en op verschillende levensgebieden. Mede daarom spreekt ’t Kabouterhuis me aan. We kijken naar het Kind in context. Het helpen van kinderen op deze zeer jonge leeftijd werkt ook preventief. Door er vroeg bij te zijn, kunnen we voorkomen dat problematiek zich ontwikkelt en groter wordt later. Dat vind ik mooi en hoopgevend.”

Promotie onderzoek
Willemijn Helmich is organisatieadviseur, trainer en coach. Zij begeleidt organisaties of partijen bij het werken aan  complexe maatschappelijke vraagstukken die om andersoortige antwoorden en innovatie vragen. Dat doet zij zoveel mogelijk op een trans- of een multidisciplinaire wijze waarbij zij het kijken vanuit de personen die het betreft als belangrijk uitgangspunt hanteert. Zij begeleidde de afgelopen jaren onder meer de gemeente Amsterdam en de kernpartners in de jeugdzorg. Tevens doet Helmich promotieonderzoek en is als buiten promovendus verbonden aan het Athena Instituut van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Helmich woonde ruim twintig jaar in Amsterdam en sinds 2017 in Hummelo in Gelderland. Ze is getrouwd en heeft een dochter van bijna 7 jaar. Ze neemt het stokje over van Judith Oostendorp, lid van de Raad van Toezicht van 2015 t/m 2023.  Voor meer informatie, kijk op haar website

Meer informatie over de Raad van Toezicht en onze organisatie

 

Deel dit op:
terug
Back to top