IMH team

Voor ouders met kinderen van 0 t/m 2 jaar heef MOC ’t Kabouterhuis een speciaal team: het  IMH team. De specialisten van dit team werken vanuit de Infant Mental Health (IMH) visie. Hierin staat de ouder-kind relatie centraal. De relatie tussen ouder en kind is van belang in de behandeling of preventie van problemen bij jonge kinderen.

Het team van medewerkers bestaat uit GZ psychologen, een klinisch psycholoog, ambulante gezinsbegeleiders, een kinderarts, een kinder- en jeugdpsychiater. We werken samen met een sensorisch integratie therapeut.

Wie kan terecht bij het IMH team?

Ouders met een baby of peuter:

 • met aanhoudende problemen rond huilen, slapen, eten
 • die opvallend druk of teruggetrokken gedrag vertoont
 • die veel ziek is of veel medische ingrepen heef moeten ondergaan
 • met een andere ontwikkeling, die vragen over de aanpak oproept
 • die een traumatische ervaring heef meegemaakt.

Ouder(s) die:

 • sterke twijfels hebben over het ouderschap of die veel stress ervaren
 • last hebben van angstige en/of depressieve gevoelens
 • traumatische ervaring hebben meegemaakt (misbruik, miskraam, overlijden van een kindje)
 • moeilijkheden ervaren in het ouderschap als gevolg van een migratieof vluchtelingen geschiedenis
 • op jonge leefijd moeder of vader zijn geworden.

Hulp op maat

We bieden hulp op maat die nodig is voor de behandeling van het jonge kind en hun ouder(s)/verzorgers. In het eerste gesprek met de ouders/verzorgers bespreken we samen wat de vragen en zorgen zijn. Vervolgens bespreken we hoe een behandeling er uit kan zien. Dit wordt in een behandelplan nader uitgewerkt, waarna de behandeling zal starten.

Het IMH-team van ’t Kabouterhuis biedt verschillende vormen van hulp. We bieden kort- en langdurende interventies. De keuze hiervoor hangt af van de hulpvraag. De behandeling kan tussentijds worden bijgesteld.

Vormen van hulp door IMH team

 • (Huil)baby interventie: kortdurende begeleiding thuis van 8 tot 10 weken door ambulante gezinsbegeleiders van het babyteam met behulp van Video Home Training. Voor gezinnen met een baby tussen 0 en 12 maanden die veel huilt en/of moeilijk eet of slaapt. We ondersteunen het gezin bij het omgaan met de baby.
 • Ambulante begeleiding: we observeren het gedrag van het jonge kind en hun ouders in hun eigen leefomgeving. We kijken naar het stressniveau en de intuïtie van ouders. We volgen de ouder-kind interacties en de relatie die zij samen opbouwen door de tijd heen. Tijdens de behandeling kunnen we gebruik maken van video observaties en slaap-, huil- of eetdagboeken.
 • Ouder-kind behandeling: hulp bij het verwerken van een trauma dat iemand heef ervaren, problemen bij hechting en het vinden van ritme in het dagelijks leven van het jonge kind. Dit doen we op een van de locaties van ‘t Kabouterhuis.

Doel van de behandeling

 • Samen met ouders/verzorgers inzicht krijgen in wat de problemen zijn, hoe de problemen bij hun kind zijn ontstaan, inzicht in binnenwereld van het kind.
 • Ouders helpen om grip te krijgen op de problemen.
 • Bevorderen van de kwaliteit van de relatie tussen het jonge kind en ouders.
 • Vergroten van het vertrouwen in ouderschap.

Contact en aanmelden

Deel dit op:
Back to top