Promotieonderzoek VUmc

Sinds 2010 heeft ‘t Kabouterhuis een samenwerkingsverband met de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het VUmc (Vrije Universiteit medisch centrum) Amsterdam. Kinder- en jeugdpsychiater Frederike Scheper doet binnen ’t Kabouterhuis een promotieonderzoek. Met dit promotieonderzoek willen wij meer te weten komen over (het beloop van) het gedrag van de kinderen die bij ’t Kabouterhuis behandeld worden.

Vervolgonderzoek

Na het verzamelen van informatie over de ontwikkeling van kinderen die tussen 2009 en 2014 in behandeling waren, is in de zomer 2015 een vervolgonderzoek gestart. In 2016 is verder gewerkt aan het vervolgonderzoek. Met behulp van subsidie van de stadsregio Amsterdam, zijn gegevens verzameld om het beloop van gedragsproblemen en algemeen functioneren op langere termijn te meten. Het onderzoeksteam is in totaal bij 141 kinderen (82% jongen) en hun gezinnen langs gegaan, gemiddeld vier jaar nadat zij bij ons gestart waren met een behandeling.

Voor dit vervolgonderzoek hebben ouders online vragenlijsten ingevuld en heeft er een huisbezoek plaatsgevonden, waarin er zowel met ouders als met het kind gesproken is. De kinderen waren inmiddels tussen de 5 en 12 jaar, met een gemiddelde leeftijd van 8 jaar. De groep kinderen met een westerse achtergrond was 70%. Bij de vervolgmeting had nog bijna de helft van de kinderen (49%) symptomen passend bij een stoornis binnen het autistische spectrum (ASS); externaliserende gedragsproblemen (ADHD/ODD/CD) bij 33% van de kinderen.

Resultaten

Ondanks dat er nog wel kinderen waren met een psychiatrische stoornis bij het vervolgonderzoek, was de mate van gedragsproblemen in deze groep kinderen significant verminderd ten opzichte van de startmeting voor de behandeling en vergelijkbaar met de niet-klinische mate van gedragsproblemen na de behandeling. Het onderzoeksteam wordt versterkt door studenten die hun masterscriptie schrijven. Daarmee draagt ’t Kabouterhuis ook bij aan onderwijs en opleiding.

Deel dit op:
Back to top