Okidos

Okidos is gericht op de ondersteuning van leid(st)ers en leerkrachten van kinderen binnen de kinderopvang, peuterspeelzaal en de kleutergroepen van het basisonderwijs.

Voor wie?

Kinderen van 0-7 jaar die zich problematisch ontwikkelen en/of gedragsproblemen vertonen in de groep of klas. Hierbij kun je onder andere denken aan: druk en onrustig gedrag, moeite met samenspel en niet functioneren op leeftijdsniveau. De zorgen heeft de leidster/ leerkracht al besproken met ouders en samen vragen ze Okidos aan. Ouders zijn betrokken bij de start en de eindevaluatie.

Wat is het doel?

Het doel van Okidos is werken aan een optimale ontwikkeling van het kind binnen zijn of haar groepssituatie.

Hoe verloopt de begeleiding?

De Okidosmedewerker neemt contact op met ouders en met het kinderdagverblijf/de peuterspeelzaal/de school om afspraken te maken voor een startgesprek, observaties en evaluatiemomenten. Na gesprek en observaties wordt met alle betrokkenen een plan opgesteld met daaraan gekoppelde gerichte handelingsadviezen. Gedurende het traject kunnen deze worden bijgesteld en aangevuld. Het traject wordt afgesloten met een eindevaluatie waarin besproken wordt welke doelen behaald zijn en welke vragen of zorgen er eventueel nog liggen om verder op te pakken. Hieruit kunnen adviezen voor vervolghulp volgen. De Okidosmedewerker verzorgt een eindverslag. Een Okidostraject duurt ongeveer 4-6 maanden.

Praktische informatie

 

Deel dit op:
Back to top