Okido

De ontwikkeling van kinderen gaat niet altijd vanzelf. Er kan van alles aan de hand zijn. Het kind kan bijvoorbeeld vaak ongehoorzaam zijn, niet spelen met leeftijdsgenootjes, stil en teruggetrokken zijn, of niet functioneren op leeftijdsniveau. Dit kan thuis zo zijn maar ook op het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of de naschoolse opvang waar het kind heen gaat. Vaak zijn deze problemen al door een de leid(st)er van het kind besproken en is er extra hulp nodig. Met Okido krijgt de leidster van het kind deskundige begeleiding en advies van ‘t Kabouterhuis. De leid(st)er kan op deze manier het kind begeleiden in zijn/haar vertrouwde omgeving en zo aan een optimale ontwikkeling werken.

Voor wie?

Okido is er voor kinderen van 0 tot 4 jaar met een ontwikkelingsachterstand, gedragsproblemen en/of handicap. De kinderen moeten op een kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of de naschoolse opvang geplaatst zijn.

Hoe verloopt de begeleiding?

Na de aanmelding bekijken wij samen met de ouders en de leid(st)er van het kind welke problemen het kind heeft. Vervolgens komt een orthopedagogisch medewerker van ons naar de kinderopvang om het kind te observeren. Op basis hiervan maken wij samen met de ouders en de leid(s)ter van het kind afspraken over de hulp die nodig is. Wij geven advies en begeleiden de leid(st)er om aan de ontwikkeling van het kind te werken.

Wat is het doel?

Het doel van Okido is werken aan een optimale ontwikkeling van het kind. Ouders en leid(st)ers kennen de mogelijkheden van het kind en eventuele gedragsproblemen zijn verdwenen of verminderd. Ook een prettige overgang van de dagopvang naar de schoolsituatie is een belangrijk doel van Okido.

Praktische informatie

  • Okido-begeleiding van ’t Kabouterhuis wordt volledig vergoed en kent geen eigen bijdrage.
  • We bieden Okido begeleiding in Amsterdam, aanmelden gaat via Centraal meld- en coördinatiepunt Okido, telefoon: 020 – 412 14 94, e-mail: okido@combiwel.nlwww.combiwel.nl/okido.  De verwijzing wordt geregeld via het centraal meld- en coördinatiepunt Okido.
  • In de regio Haarlemmermeer en Amstelmeerlanden biedt MOC ’t Kabouterhuis ook ondersteuning aan kinderopvang en scholen. Dat is anders georganiseerd en heet daar Okidos, maar het doel is hetzelfde: observeren, meekijken en begeleiden/coachen van leidsters en leerkrachten bij de aanpak van het kind. Voor informatie kunt u contact opnemen met de intake medewerker op de diverse locaties.

 

 

Deel dit op:
Back to top