Archive for the ‘Jonge Kind Academie JKA’ Category

IMH Interview Petra Holtkamp

Interview met IMH-specialist en -docent Petra Holtkamp

IMH-specialist en -docent Petra Holtkamp ontwikkelt, onder andere samen met Marja Rexwinkel, voor de Jonge Kind Academie de IMH-trainingen en -opleidingen. Samen met een team van docenten, werkzaam binnen ’t Kabouterhuis, zorgt zij voor trainingen, gebaseerd op de IMH-visie, die aansluiten op de dagelijkse praktijk van de deelnemers.

IMH, wat is dat simpel gezegd eigenlijk?
IMH staat voor Infant Mental Health en gaat over de zorg aan het jonge kind en zijn ouders. De ouder-kindrelatie en het ontwikkelingsperspectief van het kind staan bij de IMH-visie centraal. Het is een ontwikkelingsgerichte benadering met oog voor het complexe samenspel van genetische, somatische, relationele en sociale factoren, gedrag, emotie en beleving. De IMH-visie heeft een brede wetenschappelijke onderbouwing. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de eerste 1001 dagen voor een kind cruciaal zijn in de verdere ontwikkeling. Hierbij spelen emotioneel veilige relaties een zeer belangrijke rol.

Waarom is IMH belangrijk?
De eerste relaties vanaf de zwangerschap vormen een blauwdruk voor gezonde relaties en gezondheid gedurende de hele levensloop. Zoals eerder beschreven staat het kind in de context van veilige relaties centraal bij de IMH-visie. Het blijkt namelijk uit onderzoek dat kinderen die opgroeien in emotioneel veilige relaties beter op school presteren, lichamelijk gezonder zijn en later in hun leven meer bevredigende en langdurige relaties aangaan. Je zou dus kunnen zeggen dat emotioneel veilige relaties een belangrijke buffer vormen voor de uitdagingen van het leven waar ieder mens mee te maken kan krijgen.

Kan je vertellen wat IMH in jouw persoonlijke leven betekent?
In mijn werk als IMH-specialist merk ik in contact met ouders en kinderen dagelijks hoe overweldigend het ouderschap kan zijn en hoe belangrijk het is dat ouders gesteund worden. Als moeder van twee kinderen heb ik dit zelf ook ervaren. Iedere ouder wil het beste voor zijn kind en het is niet altijd makkelijk om te moeten dealen met het gevoel het niet perfect te kunnen doen. Door mijn kinderen heb ik geleerd dat het gaat om ‘goed genoeg ouderschap’. Deze ervaring helpt me in het werk met ouders en kinderen.

Belangrijk in de IMH-training is het onderwerp multi- en transdisciplinair werken, kun je kort vertellen wat dit inhoudt en waarom het zo belangrijk is?
Het is lastig kort uit te leggen, maar in het kort komt het op het volgende neer. De hulp die we bieden bij ’t Kabouterhuis is multidisciplinair en transdisciplinair. Dat betekent dat we verschillende disciplines, zoals ouderbegeleiding, psychotherapie, logopedie, fysiotherapie, dagbehandeling, enzovoort, samenbrengen in één behandeling. Iedere behandelaar levert zijn eigen bijdrage maar wel vanuit dezelfde visie: de ouder-kindrelatie die centraal staat. Daarnaast is het van belang dat ook de andere professionals rondom het kind, waarmee we samenwerken buiten ’t Kabouterhuis (denk aan kraamzorg, de kinderopvang, huisartsen, etc.), zich bewust zijn van het kind in zijn context, en zich focussen op het kind in relatie tot de ouder, in plaats van enkel naar het kind te kijken. Als professionals in de hele keten met de IMH-bril naar jonge kinderen kijken, dan ontwikkelen we een gedeelde taal, vinden we elkaar sneller en begrijpen we de zorg rondom het jonge kind beter. Dit kan alleen maar leiden tot een effectievere begeleiding en behandeling van jonge kinderen en hun ouders. 

Meer weten over onze IMH-trainingen onder leiding van Petra Holtkamp?
Kijk hier voor de IMH-basistraining voor individuele inschrijving of neem contact met ons op voor een in-company training op maat.

Mail ons via jongekindacademie@kabouterhuis.nl of bel naar 020 5171 316. Of vul dit contactformulier in en dan nemen wij contact met jou op.

Training ‘Gedragsproblemen bij jonge kinderen (tot 7 jaar)’

Als ouder- en kind adviseur kun je te maken krijgen met allerlei vormen van gedragsproblemen bij jonge kinderen, zoals contactproblemen en agressie. Wat kun je doen om (gedrags)veranderingen op gang te brengen? En welke adviezen kun je ouders geven? Deze training gaat over wat we verstaan onder gedragsproblemen, de ontwikkeling van gedragsproblemen en wat je in de praktijk hieraan kunt doen met jonge kinderen en hun ouders/verzorgers.

We gaan in op vaker voorkomende gedragsproblemen, wat de kenmerken zijn, het herkennen en signaleren, en welke aanpak je kunt inzetten en adviseren aan ouders. Daarbij maken we gebruik van methodieken als oplossingsgericht en competentievergrotend werken. De opvoeding van kinderen met gedragsproblemen en het omgaan met gedragsproblemen thuis, maar ook op KDV, en (voor)school, komt hierbij aan bod. Verder wordt er gesproken over samenwerking: wie kan wat doen om gedragsveranderingen op gang te brengen?

Tijdsduur en lesdata

De training duurt 2x 3 uur en vindt plaats op:

Doelgroep

Alle ouder- en kindadviseurs die te maken hebben met peuters, kleuters en hun ouders. Voor collega’s die willen weten hoe je als volwassene jonge kinderen kunt helpen bij de ontwikkeling, En wat je kunt doen om (gedrags)veranderingen op gang te brengen.

Doel opleiding

Na afloop van de training hebben deelnemers meer kennis over gedrags-/ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen en zijn zij beter in staat om (te adviseren hoe je) op een positieve manier gedragsveranderingen op gang te brengen.

Accreditatie

De accreditatieaanvraag is in behandeling bij SKJ.

Kosten

De training kost 199 euro per persoon. Uiteraard is het ook mogelijk om deze training in-company te organiseren.

Locatie

Amsteldijk 198, Mathilde Paviljoen van M.O.C. ‘t Kabouterhuis, Amsterdam

Aanmelden

Neem voor informatie en of aanmelden contact op met de Jonge Kind Academie van ‘t Kabouterhuis via jongekindacademie@kabouterhuis.nl of bel ons op 020 5171 316. Op alle inschrijvingen zijn de algemene voorwaarden van de JKA van toepassing.

Training ‘Sociale vaardigheden bij jonge kinderen’

Deze training gaat over sociale vaardigheden bij jonge kinderen, wat we daaronder verstaan en hoe je als professional de ontwikkeling van deze vaardigheden kunt stimuleren. Er zal worden gesproken over wat de stappen zijn in de ontwikkeling en hoe deze vaardigheden tot ontwikkeling kunnen komen. Uiteraard spelen ouders een belangrijke rol bij het aanleren van sociale vaardigheden. We besteden dan ook aandacht aan hoe je ouders het beste kunt adviseren op dit gebied. Daarnaast bespreken en oefenen we wat je kunt doen met de kinderen zelf wanneer een kind extra ondersteuning nodig heeft.

Vaardigheden als het herkennen van de basisemoties bij jezelf, het kunnen benoemen van deze emoties, het herkennen van emoties bij anderen, rekening houden met andere kinderen, op je beurt wachten enzovoorts worden behandeld. We bespreken groepsdynamica (op opvang of school) en de invloed die je daarop kunt uitoefenen.

Tijdsduur en lesdata:

De training duurt 2x 2,5 uur en vindt plaats op:

Doelgroep

Alle ouder- en kind adviseurs die te maken hebben met peuters, kleuters en hun ouders. Voor collega’s die willen weten hoe je jonge kinderen kunt helpen bij de ontwikkeling van hun sociale vaardigheden en die willen weten wat een kind nodig heeft om zich op het gebied van deze vaardigheden te ontwikkelen. En wat je kunt doen wanneer kinderen deze vaardigheden niet zomaar oppikken.

Doel opleiding

Na afloop van de training weten deelnemers meer over de ontwikkeling van jonge kinderen op het gebied van sociale vaardigheden en zijn zij nog beter in staat om ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers te adviseren over het stimuleren van sociale vaardigheden bij jonge kinderen.

Accreditatie

De accreditatieaanvraag is in behandeling bij SKJ.

Kosten

Locatie

Amsteldijk 198, Mathilde Paviljoen van M.O.C. ‘t Kabouterhuis, Amsterdam

Aanmelden

Neem voor informatie en of aanmelden contact op met de Jonge Kind Academie van ‘t Kabouterhuis via jongekindacademie@kabouterhuis.nl of bel ons op 020 5171 316. Op alle inschrijvingen zijn de algemene voorwaarden van de JKA van toepassing.

Informatiemateriaal

Informatiemateriaal

Therapie/training/groepsbehandeling

Jonge Kind Academie

Films

 

 

 

 

 

Back to top