Training IMH (Infant Mental Health) – het jonge kind in context

De aard van vroege interacties tussen het (zeer) jonge kind en de ouder/verzorger bepaalt in hoge mate de ontwikkeling en het gedrag van kinderen. Infant Mental Health (IMH) staat voor het bevorderen van een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen. De IMH-visie is multi- en transdisciplinair van aard. Er zijn verschillende ingangen om jonge kinderen en hun ouders te begeleiden en te behandelen. Zorgprofessionals leren in deze basistraining de IMH-kennis toe te passen in de zorg rondom het ongeboren en jonge kind en zijn/haar omgeving.

Onderwerpen

  • Kennis en wetenschap: Kennis van de vroege ontwikkeling, de (relationele) context inclusief sociaal-culturele normen en waarden.
  • Professionaliteit: Hoe kun je deze kennis en wetenschap gebruiken in het verder ontwikkelen van je professionele competenties? Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de aandachtsgebieden van het classificatiesysteem voor kinderen van 0-6 jaar als hulpmiddel voor screening en het in kaart brengen van het jonge kind in context.
  • Organisatie: Hoe passen deze kennis en wetenschap en je professionele competenties binnen de organisatie waar je werkt (mogelijkheden en grenzen)?
  • Maatschappelijk handelen: Rekening houdend met de transitiedoelen in de jeugdhulp: wat is je bereik vanuit jouw organisatie, met jouw kennis, wetenschap en professionaliteit?
  • Communicatie: Hoe vormt dit de communicatie met gezinnen, en de communicatie binnen je organisatie en met ketenpartners?
  • Samenwerking op het gebied van IMH: Wie zijn je ketenpartners, hoe kun je bijdragen aan samenwerking en verbinding?

Leerdoel
Na afloop van deze basistraining kunnen deelnemers aan de hand van concrete casuïstiek de IMH-visie inzetten bij het signaleren, screenen en het begeleiden van problemen bij jonge kinderen en hun ouders. Dit gebeurt binnen de eigen professionele mogelijkheden van de deelnemer en die van de organisatie waarin hij/zij werkt. De deelnemers zijn na afloop in staat de opgedane kennis en vaardigheden toe te passen in het zorgveld en in de samenwerking met ketenpartners.

Docenten
De IMH-training is ontwikkeld onder leiding van Marja Rexwinkel en Petra Holtkamp. Samen met een team van docenten, werkzaam binnen ’t Kabouterhuis, zorgen zij voor een training die aansluit op de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Al onze docenten hebben jarenlange (behandel)ervaring met de allerjongste kinderen en hun gezinnen.

Doelgroep
Professionals, werkzaam buiten de GGZ, die werken met jonge kinderen, hun ouders en/of zwangeren. Zoals: ouder- en kindadviseurs, medewerkers van wijkteams, het CJG, jeugdhulpverleners, kinderverpleegkundigen, verloskundigen, kraamverzorgers, jeugdartsen, kinderartsen, logopedisten, fysio- en ergotherapeuten, voedingsdeskundigen en pedagogisch coaches in de kinderopvang.

Accreditatie
De training is geaccrediteerd voor Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en NIP en NVO. In overleg met de deelnemer kunnen we de training ook door andere verenigingen laten accrediteren, bijvoorbeeld door Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden, Kwaliteitsregister Verloskundigen KNOV, Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden/Kenniscentrum Kraamzorg,  Accreditatie Bureau Sociale Geneeskunde (jeugdgezondheidszorg), etc.

Praktische informatie
De training is in-company en voor een groep van maximaal 20 deelnemers. De training bestaat uit drie delen. Er wordt theorie behandeld in deel 1 en 2 en in deel 3 van de training gaan de deelnemers onder begeleiding van de docenten met concrete casuïstiek uit hun eigen praktijk aan de slag. Naast de lesuren moeten deelnemers tijd reserveren voor literatuurstudie ter voorbereiding.

Een training op maat
De wens van de opdrachtgever staat centraal. De training kan bijvoorbeeld ook korter of juist langer en op locatie of online. Ook voor andere onderwerpen op het gebied van het jonge kind kun je bij ons terecht. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden en een aanbod op maat.

Meer informatie en aanvragen offerte
Mail naar jongekindacademie@kabouterhuis.nl of bel ons via 020 5171 316. Of vul dit contactformulier in en dan nemen wij contact met jou op.

Deel dit op:
Back to top