Interview met IMH-specialist en -docent Petra Holtkamp

IMH-specialist en -docent Petra Holtkamp ontwikkelt, onder andere samen met Marja Rexwinkel, voor de Jonge Kind Academie de IMH-trainingen en -opleidingen. Samen met een team van docenten, werkzaam binnen ’t Kabouterhuis, zorgt zij voor trainingen, gebaseerd op de IMH-visie, die aansluiten op de dagelijkse praktijk van de deelnemers.

IMH, wat is dat simpel gezegd eigenlijk?
IMH staat voor Infant Mental Health en gaat over de zorg aan het jonge kind en zijn ouders. De ouder-kindrelatie en het ontwikkelingsperspectief van het kind staan bij de IMH-visie centraal. Het is een ontwikkelingsgerichte benadering met oog voor het complexe samenspel van genetische, somatische, relationele en sociale factoren, gedrag, emotie en beleving. De IMH-visie heeft een brede wetenschappelijke onderbouwing. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de eerste 1001 dagen voor een kind cruciaal zijn in de verdere ontwikkeling. Hierbij spelen emotioneel veilige relaties een zeer belangrijke rol.

Waarom is IMH belangrijk?
De eerste relaties vanaf de zwangerschap vormen een blauwdruk voor gezonde relaties en gezondheid gedurende de hele levensloop. Zoals eerder beschreven staat het kind in de context van veilige relaties centraal bij de IMH-visie. Het blijkt namelijk uit onderzoek dat kinderen die opgroeien in emotioneel veilige relaties beter op school presteren, lichamelijk gezonder zijn en later in hun leven meer bevredigende en langdurige relaties aangaan. Je zou dus kunnen zeggen dat emotioneel veilige relaties een belangrijke buffer vormen voor de uitdagingen van het leven waar ieder mens mee te maken kan krijgen.

Kan je vertellen wat IMH in jouw persoonlijke leven betekent?
In mijn werk als IMH-specialist merk ik in contact met ouders en kinderen dagelijks hoe overweldigend het ouderschap kan zijn en hoe belangrijk het is dat ouders gesteund worden. Als moeder van twee kinderen heb ik dit zelf ook ervaren. Iedere ouder wil het beste voor zijn kind en het is niet altijd makkelijk om te moeten dealen met het gevoel het niet perfect te kunnen doen. Door mijn kinderen heb ik geleerd dat het gaat om ‘goed genoeg ouderschap’. Deze ervaring helpt me in het werk met ouders en kinderen.

Belangrijk in de IMH-training is het onderwerp multi- en transdisciplinair werken, kun je kort vertellen wat dit inhoudt en waarom het zo belangrijk is?
Het is lastig kort uit te leggen, maar in het kort komt het op het volgende neer. De hulp die we bieden bij ’t Kabouterhuis is multidisciplinair en transdisciplinair. Dat betekent dat we verschillende disciplines, zoals ouderbegeleiding, psychotherapie, logopedie, fysiotherapie, dagbehandeling, enzovoort, samenbrengen in één behandeling. Iedere behandelaar levert zijn eigen bijdrage maar wel vanuit dezelfde visie: de ouder-kindrelatie die centraal staat. Daarnaast is het van belang dat ook de andere professionals rondom het kind, waarmee we samenwerken buiten ’t Kabouterhuis (denk aan kraamzorg, de kinderopvang, huisartsen, etc.), zich bewust zijn van het kind in zijn context, en zich focussen op het kind in relatie tot de ouder, in plaats van enkel naar het kind te kijken. Als professionals in de hele keten met de IMH-bril naar jonge kinderen kijken, dan ontwikkelen we een gedeelde taal, vinden we elkaar sneller en begrijpen we de zorg rondom het jonge kind beter. Dit kan alleen maar leiden tot een effectievere begeleiding en behandeling van jonge kinderen en hun ouders. 

Meer weten over onze IMH-trainingen onder leiding van Petra Holtkamp?
Kijk hier voor de IMH-basistraining voor individuele inschrijving of neem contact met ons op voor een in-company training op maat.

Mail ons via jongekindacademie@kabouterhuis.nl of bel naar 020 5171 316. Of vul dit contactformulier in en dan nemen wij contact met jou op.

Deel dit op:
Back to top