Archive for the ‘Over ons’ Category

Promotieonderzoek VUmc

Promotieonderzoek VUmc

Sinds 2010 heeft ‘t Kabouterhuis een samenwerkingsverband met de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het VUmc (Vrije Universiteit medisch centrum) Amsterdam. Kinder- en jeugdpsychiater Frederike Scheper doet binnen ’t Kabouterhuis een promotieonderzoek. Met dit promotieonderzoek willen wij meer te weten komen over (het beloop van) het gedrag van de kinderen die bij ’t Kabouterhuis behandeld worden.

Vervolgonderzoek

Na het verzamelen van informatie over de ontwikkeling van kinderen die tussen 2009 en 2014 in behandeling waren, is in de zomer 2015 een vervolgonderzoek gestart. In 2016 is verder gewerkt aan het vervolgonderzoek. Met behulp van subsidie van de stadsregio Amsterdam, zijn gegevens verzameld om het beloop van gedragsproblemen en algemeen functioneren op langere termijn te meten. Het onderzoeksteam is in totaal bij 141 kinderen (82% jongen) en hun gezinnen langs gegaan, gemiddeld vier jaar nadat zij bij ons gestart waren met een behandeling.

Voor dit vervolgonderzoek hebben ouders online vragenlijsten ingevuld en heeft er een huisbezoek plaatsgevonden, waarin er zowel met ouders als met het kind gesproken is. De kinderen waren inmiddels tussen de 5 en 12 jaar, met een gemiddelde leeftijd van 8 jaar. De groep kinderen met een westerse achtergrond was 70%. Bij de vervolgmeting had nog bijna de helft van de kinderen (49%) symptomen passend bij een stoornis binnen het autistische spectrum (ASS); externaliserende gedragsproblemen (ADHD/ODD/CD) bij 33% van de kinderen.

Resultaten

Ondanks dat er nog wel kinderen waren met een psychiatrische stoornis bij het vervolgonderzoek, was de mate van gedragsproblemen in deze groep kinderen significant verminderd ten opzichte van de startmeting voor de behandeling en vergelijkbaar met de niet-klinische mate van gedragsproblemen na de behandeling. Het onderzoeksteam wordt versterkt door studenten die hun masterscriptie schrijven. Daarmee draagt ’t Kabouterhuis ook bij aan onderwijs en opleiding.

Postcode buiten ons werkgebied

Postcode buiten ons werkgebied

De ingevulde postcode valt buiten ons werkgebied. ’t Kabouterhuis werkt in de regio’s Amsterdam-Amstelland, Haarlemmermeer, Zaanstreek-Waterland, Utrecht-West, Kennemerland en Holland Rijnland.

Voor overleg kunt u bellen naar telefoonnummer 020 – 644 53 51 (vragen naar een medewerker van het intake team). Wij denken graag met u mee hoe u het beste kan worden geholpen.

Routebeschrijving IMH team

Routebeschrijving IMH team

Openbaar Vervoer:

Team IMH bevindt zich op de eerste verdieping van het OuderKindCentrum (OKC) aan de Kraijenhoffstraat.

Wilt u met de lift naar boven? Ga dan bij binnenkomst van het OKC naar rechts. Als u de lift verlaat op de eerste verdieping gaat u linksaf de gang in. Halverwege de gang ziet u rechts de wachtruimte van Team IMH.

Wilt u met de trap naar boven? Ga dan bij binnenkomst van het OKC naar links, neem de trap naar boven en sla dan rechtsaf de gang in. Halverwege de gang ziet u rechts de wachtruimte van Team IMH.

Auto (parkeren):

U kunt betaald parkeren in de Kraijenhoffstraat of directe omgeving. Het parkeertarief in deze zone (Oostelijke eilanden) is € 4,50 per uur.

 

Aanmelden

Aanmelden

Vul uw postcode in, dan ziet u onze locatie bij u in de buurt.

Wat is uw postcode?

Aanmelden bij MOC ’t Kabouterhuis gaat altijd via een verwijzer. Professionals die kunnen verwijzen zijn het lokaal wijkteam van de gemeente waar kind en/of ouder/verzorger woont, (huis)arts of medisch specialist. Deze professionals kunnen bij de gemeente ook een ‘beschikking voor hulp’ regelen.

Aanmelden gaat via ZorgDomein.
Maakt u hier geen gebruik van? Download verwijsformulier in word of download verwijsformulier in pdf

Vragen
Bent u verwijzer en heeft u een vraag over aanmelden en/of wachttijden? Neem contact op met de betreffende locatie.
LET OP: het volgende GELDT ALLEEN VOOR ARTSEN: bent u arts en heeft u een inhoudelijke vraag over ons aanbod of wilt u een casus voorleggen? neem contact op met 06 – 199 85 044 (consultatie en advies).

Locaties

Locaties

Vul uw postcode in, dan ziet u onze locatie bij u in de buurt.

Wat is uw postcode?

Alle locaties van MOC ’t Kabouterhuis:

Informatiemateriaal

Informatiemateriaal

Therapie/training/groepsbehandeling

Jonge Kind Academie

Films

 

 

 

 

 

Contact

Contact

Regio

MOC ’t Kabouterhuis werkt in de regio’s Amsterdam-Amstelland, Haarlemmermeer, Zaanstreek-Waterland, Utrecht-West, Kennemerland en Holland Rijnland. Dat doen we vanuit negen locaties. Zoek de locatie bij u in de buurt: alle locaties MOC ’t Kabouterhuis.

Centraal Bureau

MOC ’t Kabouterhuis Centraal Bureau
Amsteldijk 196, 1079 LK Amsterdam
Tel: 020 – 644 53 51
Fax: 020 – 644 66 95
E-mail: info@kabouterhuis.nl
LET OP: aanmeldingen kunt u uitsluitend sturen naar het mailadres van de betreffende locatie, klik hier

Klik hier voor de routebeschrijving Centraal Bureau. Klik hier voor de routeplanner.

Openingstijden
MOC ’t Kabouterhuis is vijf dagen per week geopend. In de weekeinden en op officiële feestdagen zijn alle locaties gesloten. De sluitingsdagen verschillen per locatie.

Gemiddelde wachttijden
De gemiddelde wachttijd verschilt per regio. Voor gedetailleerde informatie kunt u contact opnemen met de betreffende locatie of hiernaast klikken op de locatie die u zoekt. Heeft u een vraag? 

LET OP: (vragen over) aanmeldingen kunt u uitsluitend sturen naar het mailadres van de betreffende locatie, klik hier

 

 

 

Over ons

Over ons

Medisch Orthopedagogisch Centrum ‘t Kabouterhuis helpt gezinnen met jonge kinderen (0 – 7 jaar) met een ontwikkelingsachterstand, met opvoedingsproblemen en/of met psychiatrische problemen. Dit doet ’t Kabouterhuis al meer dan 75 jaar.

We zijn dé specialist voor het jonge kind, hun ouders of verzorgers. We kijken gericht wat er nodig is, op locatie, thuis, op de kinderopvang of op school.

 

 

 

 

Back to top