Archive for the ‘Ouders’ Category

Kosten

Kosten

De hulp die wij bieden valt onder Jeugdhulp, gefinancierd door de gemeente waar uw kind woont. Voor u zijn hier geen kosten aan verbonden.

Kosten voor logopedie en fysiotherapie worden, afhankelijk van uw pakket, vergoed door de zorgverzekering. Vraag dit na bij uw eigen zorgverzekering.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

’t Kabouterhuis wil u en uw kind de best mogelijke hulp bieden. En wij vinden het belangrijk dat u precies weet waar u aan toe bent als u en uw kind bij ons in behandeling komen. Daarom hebben wij voor u de folder ‘Welkom bij ’t Kabouterhuis’ gemaakt. Deze folder krijgt u bij uw eerste afspraak van ons mee.

Daarnaast treft u in de SER algemene voorwaarden GGZ 2017 alle afspraken over onze zorg en over de samenwerking tussen u en onze medewerkers.

Wat kunt u doen als u een klacht heeft?

Wat kunt u doen als u een klacht heeft?

Heeft u een klacht en wilt u deze bespreekbaar maken? Dat kan op twee manieren.

1. Klacht bespreken met uw behandelaar of zijn/haar leidinggevende

2. Klacht indienen bij de Klachtencommissie

Lees alle stappen in de klachtenfolder van ’t Kabouterhuis of kijk op de site van Jeugdstem vertrouwenspersonen in de jeugdzorg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacy

Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens die we tijdens de samenwerking verzamelen. Deze gegevens komen in een elektronisch dossier dat op naam van uw kind staat. Tijdens het hulpverleningstraject ontvangt u alle onderzoeksverslagen. Na het hulpverleningstraject kunt u als gezaghebbende ouder een schriftelijk verzoek indienen om het dossier van uw kind op te vragen. Bij de behandeling kan MOC ’t Kabouterhuis gebruik maken van beeld en geluidregistratie. Het materiaal maakt onderdeel uit van het dossier.

Er geldt een geheimhoudingsplicht voor de gegevens over cliënten. Alle medewerkers die betrokken zijn bij de hulp moeten zich hieraan houden. Gegevens over u en uw kind mogen dus nooit zonder toestemming aan personen buiten ’t Kabouterhuis worden gegeven. ’t Kabouterhuis zal door middel van het ondertekenen van toestemmingsformulieren altijd om uw goedkeuring vragen.

Op de groep

Op de groep

Dit is Tim. Hij komt net als Lisa en Angelo elke dag naar ’t Kabouterhuis om te spelen en te leren. Daar zijn ook nog andere kinderen en twee leidsters.

Tekening van Tim en zijn papa die bij Ilona op 't Kabouterhuis komen. Voor groepsbehandeling.

 

Tim wordt door papa naar ’t Kabouterhuis gebracht. Ha, daar is llona! Papa en Ilona praten nog even samen.

 

Tekening van Tim die met andere kinderen van 't Kabouterhuis een puzzel maakt.

 

Dan gaat Tim samen met Lisa en Angelo puzzelen. Dat is leuk!

 

 

Tekening van Tim die met een ander kind van 't Kabouterhuis aan het fietsen is.

 

Daarna gaan alle kinderen buiten spelen op het speelplein.  In de zandbak, of op de fiets. Joepie!

 

Tekening van Tim, en ander kind van 't Kabouterhuis en Ilona een broodje eet.

 

Tussen de middag eet Tim samen met Ilona en de kinderen een boterham. Lekker!

 

 

Tekening van Ilona van 't Kabouterhuis die Tim en de andere kinderen voorleest.

 

Ilona leest een verhaaltje voor. Waar zou het over gaan…?

 

 

Tekening van Tim en zijn vader die samen weer naar huis gaan. Ze zwaaien naar Ilona van 't Kabouterhuis.

 

Zo, Tim gaat weer naar huis. Papa komt hem halen. Tot morgen Ilona, dáág!

 

 

 

 

 

 

Hulp thuis

Hulp thuis

Dit is Fatima. Marly van´t Kabouterhuis komt af en toe bij haar thuis. Marly gaat samen met Fatima en mama spelen, werken en praten.

Tekening van Marly van 't Kabouterhuis. Zij komt bij Fatima en haar moeder thuis om hulp te geven.

 

Marly van´t Kabouterhuis komt bij Fatima en haar mama thuis. Hallo!

 

 

Tekening van Marly, Fatima en haar moeder die samen kleien.

 

Fatima, mama en Marly gaan samen kleien. Dat is leuk!

 

 

Tekening van Fatima die een tekening laat zien aan haar moeder en aan Marly van 't Kabouterhuis.

 

Fatima laat zien dat zij een hele mooie tekening heeft gemaakt. Goed gedaan Fatima!

 

 

Tekning van Marly die weer weg gaat naar 't Kabouterhuis. Zij heeft hulp gegeven bij Fatima en haar moeder thuis.

 

Zo, het is klaar voor vandaag. Tot de volgende keer zeggen Fatima en mama.

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoek

Onderzoek

Dit is Teun. Hij is even op visite bij ’t Kabouterhuis om te spelen en te werken met een mevrouw.

Tekening van Teun en zijn moeder die bij Kabouterhuis komen voor onderzoek.

 

Teun komt samen met mama bij de mevrouw van ’t Kabouterhuis. Hallo!

 

 

Tekening van Teun en een mevrouw van 't Kabouterhuis. Teun stapelt blokken. Bedoeld voor onderzoek.

 

Teun laat aan de mevrouw zien hoe goed hij met blokken een toren kan bouwen! Goed werk, Teun!

 

 

Tekening van Teun en de mevrouw van 't Kabouterhuis. Teun moet raden wat er op het plaatje staat wat de mevrouw vast houdt. Voor onderzoek.

 

Teun en de mevrouw doen een spelletje. Teun moet raden wat er op het plaatje staat. Uhm…?

 

 

Tekening van Teun die klaar is met het onderzoek. Hij gaat met zijn moeder weer weg en zwaait naar de mevrouw.

 

Zo, Teun en de mevrouw zijn klaar voor vandaag. Samen met mama gaat Teun weer naar huis. Dáág!

 

 

 

 

 

 

 

Moeder van Robin

Ervaring moeder van Robin (4)

Hinkspel op een plein van MOC 't Kabouterhuis. Het beeld hoort bij de ervaring van de moeder van Robin.
‘Een veilige en warme plek’

De moeder van Robin: “Op de peuterspeelzaal werd al snel duidelijk dat er iets met Robin aan de hand was. Hij maakte geen contact en liep een beetje doelloos rond. Via het consultatiebureau kwamen we bij ’t Kabouterhuis terecht. Ik vond het spannend om naar ’t Kabouterhuis te gaan maar het gaat mij om het geluk van Robin. Ik hoopte vooral dat ze ons verder konden helpen. En dat konden ze. Bij ’t Kabouterhuis onderzoeken ze wat er met Robin aan de hand is. Dat hij moeite heeft met het maken van sociale contacten en problemen heeft met communiceren is nu duidelijk. Robin gaat nu naar ’t Kabouterhuis en hij volgt drie ochtenden in de week onderwijs op zijn eigen school.”

Individu

“Bij ’t Kabouterhuis is er veel aandacht voor het individu. Robin voelt zich veilig en is hierdoor veel minder angstig. Hij is zelfstandiger geworden. Hij onderzoekt nu zelf zijn mogelijkheden en probeert dingen uit. Robin is veel sterker en komt beter voor zichzelf op. Hij is gelukkig. Hij weet dingen veel beter te benoemen. Zijn communicatie is sterk verbeterd. Samen met ’t Kabouterhuis onderzoeken we nu de mogelijkheden voor regulier onderwijs.”

Vertrouwen

“Het contact tussen mij en Robin was altijd al goed, maar de communicatie tussen ons gaat sinds we bij ’t Kabouterhuis zijn nog beter. Ik heb bij ’t Kabouterhuis tips en hulp gekregen over hoe ik het beste om kan gaan met Robin zijn problemen. Ik heb ook meer vertrouwen gekregen in andere mensen. Ze hebben ’t goed voor met mij en mijn kind. Wat ik tegen iedereen zou willen zeggen: sluit nooit je ogen voor problemen. Problemen zijn er om opgelost te worden.”

 

 

 

Zo werken we samen

Zo werken we samen

MOC ‘t Kabouterhuis wil u en uw kind de best mogelijke hulp bieden. Daarvoor is een goede samenwerking tussen ouders, kind en medewerkers erg belangrijk. Als uw kind zorg krijgt van ’t Kabouterhuis maken we met elkaar afspraken.

Klik in de linkerkolom op het onderwerp, daar staat meer informatie en welke regelingen gelden.

 

 

 

 

 

 

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon 

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders én verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij Jeugdstem. Ondersteuning door deze vertrouwenspersoon is gratis.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor u doen?
Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over de hulp die u krijgt. Als het niet lukt om er uit te komen met de hulpverlener van MOC ‘t Kabouterhuis, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van Jeugdstem.

Wie?
De vertrouwenspersoon voor de cliënten van MOC ’t Kabouterhuis is Monique Ruurda

Bereikbaarheid Jeugdstem: www.jeugdstem.nl 

 

 

 

 

Back to top