Wat kunt u doen als u een klacht heeft?

Heeft u een klacht en wilt u deze bespreekbaar maken? Dat kan op twee manieren.

1. Klacht bespreken met uw behandelaar of zijn/haar leidinggevende
’t Kabouterhuis heeft korte lijnen tussen de behandelaar, de ouders en de andere betrokkenen in de omgeving van uw kind. We vinden het belangrijk dat u – als ouder – zich altijd vrij voelt om aan te geven wat goed voelt en wat niet. Mocht er iets zijn waar u ontevreden over bent, bepreek dit dan met uw behandelaar. Vindt u dat vervelend, dan kunt u altijd een gesprek aanvragen met zijn/haar leidinggevende. Hij/zij hoort graag uw verhaal en helpt bij het zoeken naar een oplossing. U kan de contactgegevens opvragen bij de receptie van de locatie. U kunt met uw klacht ook terecht bij de directeur-bestuurder. Ook zij is bereid om te luisteren naar uw verhaal en om samen te zoeken naar een passende oplossing.

2. Klacht indienen bij de Klachtencommissie
Wilt u uw klacht liever niet met de behandelaar, leidinggevende of bestuurder bespreken, dan bent u als cliënt bij ’t Kabouterhuis altijd in de gelegenheid om een klacht in te dienen bij de onafhankelijke externe klachtencommissie. U kunt een brief sturen met hierin de toelichting op de klacht en de persoon waar de klacht betrekking op heeft. U kunt deze brief sturen of mailen naar: Klachtencommissie MOC ’t Kabouterhuis, t.a.v. directiesecretariaat, Amsteldijk 196, 1079 LK Amsterdam of directiesecretariaat@kabouterhuis.nl.

Het directiesecretariaat stuurt uw brief door naar de klachtencommissie. Binnen vijf werkdagen krijgt u schriftelijk een ontvangstbevestiging van uw klacht en een termijn waarop u een inhoudelijke reactie kunt verwachten. We hanteren een termijn van zes weken voor de afhandeling van de klacht. Mocht dit langer worden, dan ontvangt u een schriftelijke uitleg waarom deze termijn wordt overschreden en geven we aan binnen welke termijn we een uitspraak over de klacht zullen geven. Ook degene waar de klacht over gaat, krijgt binnen vijf werkdagen bericht hierover. We blijven gedurende deze hele procedure graag met u in gesprek. De inzet van een onafhankelijke bemiddelaar van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg kan hierbij helpen.

Klachtenfolder van ’t Kabouterhuis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel dit op:
Back to top