terug

Plenaire sessies jubileumcongres – handouts

11 mei 2017

In het ochtendprogramma hielden de volgende spekers een voordracht: Robin Balbernie, Pasco Fearon en Lenneke Alink. De beschikbare handouts vindt u hieronder.

‘The first 1001 critical days’, door Robin Balbernie

Robin Balbernie is vooraanstaand Psychotherapeut en directeur van Parent Infant Partnership (PIPUK) en adviseur van de Association for Infant Mental Heath (AIMH) in Groot Brittannië. Hij is nauw betrokken bij de Engelse en Europese implementatie van het manifest 1001 critical days.

Deze presentatie is gebaseerd op de campagne ‘1001 kritieke dagen’ in het Verenigd Koninkrijk. Eerst zal de politieke context worden uitgelegd, waarna enkele voorbeelden worden gegeven van de vele redenen om (geestelijke) gezondheidsdiensten en fi nanciële middelen te focussen op deze periode van het leven – van de conceptie tot de tweede verjaardag. Hechtingstheorie en de kennis die we nu hebben van het belang van deze eerste levensjaren voor de ontwikkeling van het brein van baby’s stonden centraal in deze campagne. En dankzij dit onderzoek is er een gestage groei zichtbaar op het gebied van gespecialiseerde infant mental health-diensten in het Verenigd Koninkrijk. Het doel van vroege interventie is het verkleinen van de kans op kindermishandeling, in het bijzonder in de periode van maximale neuroplasticiteit, omdat de kans op lange termijn effecten hiervan ingrijpend zijn voor zowel het individu als de samenleving in bredere zin.

Klik hier voor de hand-out van de presentatie.

‘Toxic Stress’, door Pasco Fearon

Pasco Fearon is Professor of Developmental Psychopathology and clinical psychologist aan de University College London. Hij doet onder andere onderzoek naar de relatie tussen sociale en biologische processen in de ontwikkeling van jonge kinderen en de invloed van toxische stress op deze ontwikkeling.

In deze lezing presenteer ik ontwikkelingspychologisch en neurobiologisch onderzoek naar de invloed van vroegkinderlijke ervaringen op de latere sociale, cognitieve en emotionele ontwikkeling van kinderen. Ter illustratie zal ik drie voorbeelden uitwerken waarin aanzienlijke vooruitgang is geboekt op dit gebied, namelijk studies die de impact hebben onderzocht van 1) vroege ouder-kind gehechtheid 2) postnatale depressie en 3) blootstelling aan extreme sociale verwaarlozing in institutionele zorg. Deze studies leveren overtuigende argumenten op dat vroege sociale ervaringen de latere ontwikkeling beïnvloeden. Tegelijkertijd wijzen ze ook op het belang van latere ervaringen en op de potentie van interventies om de kansen van het kind te verbeteren.

Klik hier voor de handout van de presentatie.

‘Op weg naar een veilig thuis’, door Lenneke Alink

Lenneke Alink is Hoogleraar Forensische Gezinspedagogiek aan de Universiteit Leiden en bijzonder hoogleraar Voorkomen, gevolgen en aanpak kindermishandeling aan de Vrije Universiteit. Met het oog op preventie en interventie combineert Lenneke Alink voor haar vernieuwende onderzoek naar kindermishandeling kennis vanuit verschillende disciplines als pedagogiek, psychologie en recht met neurobiologische methoden.

Kindermishandeling is nog steeds een groot probleem, in Nederland maar ook wereldwijd. In deze lezing zal worden ingegaan op de prevalentie van
verschillende vormen van kindermishandeling. Ook risicofactoren en mogelijke verklarende factoren komen aan bod. In dat kader zal ook de rol van gehechtheids-problemen worden besproken. Gehechtheid speelt een belangrijke rol, zowel in het risico op kindermishandeling als bij de gevolgen van mishandeling. Deze kennis kan belangrijke aanknopingspunten bieden voor preventie en interventie.

Klik hier voor een samenvatting van de presentatie.

 

 

 

Deel dit op:
terug
Back to top