terug

Maatregelen corona na persconferentie 21 april

23 april 2020

Wat betekenen de versoepelde maatregelen die het kabinet dinsdag 21 april afkondigde voor u als ouder en voor uw kind?

  • Alle (extra) hygiëne maatregelen op de locaties blijven van kracht
  • De groepen (6 tot 8 kinderen) op de zorglocaties zijn open vanaf 11 mei 2020
  • Voor het halen en brengen van de (groeps)kinderen hanteren we het huidige ‘deurbeleid’: ouders blijven buiten
   Dit omdat het besmettingsgevaar tussen volwassenen het grootst is.
  • Onderzoeken en behandelcontacten met alleen uw kind, zonder ouder, gaan door
   Denk aan logopedie, psychologisch onderzoek, kinderpsychiatrisch onderzoek, fysiotherapie

Op dinsdag 21 april gaf de minister-president een persconferentie over het versoepelen van een aantal corona maatregelen. De risico’s rondom besmetting met COVID 19 van en door jonge kinderen is aanvaardbaar klein volgens diverse onderzoeken. De basisscholen en kinderopvang gaan vanaf 11 mei open.

Zowel de zorg voor kinderen en ouders als de gezondheid van medewerkers, ouders en kinderen zijn en blijven voor ons het uitgangspunt. Wij willen verspreiding van het coronavirus (helpen) voorkomen en zijn tegelijkertijd verantwoordelijk voor de zorg aan ouders en kinderen.

De zorg aan kinderen en ouders gaat zoveel mogelijk door, in een aantal gevallen nog in een andere vorm, waarbij face to face contact tussen volwassenen (ouders/verzorgers en medewerkers) beperkt of vermeden wordt. Waar het kan, vinden afspraken nog steeds telefonisch of via beeldbellen plaats. Hoe dat voor u en uw kind er nu uitziet? Neem hiervoor contact op met uw regiebehandelaar of gezinsbegeleider op de locatie.

Ben je een nieuwe ouder? Het aanmelden bij een locatie van ’t Kabouterhuis via een verwijzer gaat gewoon door. Er wordt in onderling overleg gekeken naar de mogelijkheden om zorg te bieden.

Wij willen u graag laten weten dat het Rode Kruis een speciaal nummer en whatsapp heeft voor vragen over corona voor anderstaligen (Marokkaans, Turks, Berber, et cetera)

 

Deel dit op:
terug
Back to top