terug

Werkbezoek 3 gemeenten aan MOC ’t Kabouterhuis

21 maart 2019

Op 20 maart bezochten 3 gemeenten Medisch-Orthopedagogisch Centrum ’t Kabouterhuis locatie Hoofddorp tijdens een werkbezoek. Het ging om gemeente Leiden, gemeente Leiderdorp en gemeente Oegstgeest, die horen bij het ‘verzorgingsgebied’ van de nieuwe locatie Leiden, die sinds juli 2018 open is.

Deze locatie heeft sinds januari een volwaardig team en een aantal gemeenten in het verzorgingsgebied heeft sinds de opening van de locatie een nieuwe wethouder jeugd. Redenen genoeg voor een werkbezoek. De wethouders en beleidsmedewerker waren onder de indruk van de expertise, het hoogspecialistische aanbod en de behandelgroepen van ’t Kabouterhuis, specifiek voor het jonge en zeer jonge kind van 0-7 jaar. ‘Nu we hier vandaag zo rondkijken denk ik “Daarom doen we het!”, aldus wethouder Damen van Gemeente leiden. Wethouder Beekhuizen van gemeente Leiderdorp: ‘Dit bezoek biedt mooie inzichten, het kleurt het plaatje van de hooggespecialiseerde zorg voor het jonge kind steeds meer in’.

‘t Kabouterhuis is specialist in de behandeling van het jonge kind en helpt gezinnen met jonge kinderen van 0 – 7 jaar met een ontwikkelingsachterstand, met opvoedingsproblemen of psychiatrische problemen.  ’t Kabouterhuis werkt ook landelijk en op gemeenteniveau aan het slagen van het landelijke actieprogramma ‘Kansrijke start’.

Rondleiding behandelgroepen

De wethouders en beleidsmedewerker Jeugd van de 3 gemeenten (wethouder Marleen Damen van Gemeente leiden, wethouder Angelique Beekhuizen van Gemeente Leiderdorp en Edith Coomans, van gemeente Oegstgeest) werden op de locatie ontvangen door directeur Lilian Tham en het managementteam van de locatie Leiden. De bezoekers kregen een rondleiding op de locatie van Charlotte Wolf, Hoofdbehandelaar van de locatie Hoofddorp. Ze bezochten de behandelgroepen, waar ’t Kabouterhuis jonge kinderen tot 7 jaar een groepsbehandeling biedt. En de bezoekers kregen uitleg over de rest van het aanbod dat ’t Kabouterhuis biedt, zoals:

  • Onderzoek en diagnostiek
  • Behandeling thuis, bijvoorbeeld voor kinderen van 0 t/m 3 jaar door IMH Team: (huil-)baby interventie
  • Behandeling op kinderdagopvang en school
  • Therapie met ouder en kind
  • Trainingen voor kinderen, hun ouders of verzorgers
  • Trainingen voor professionals van scholen en kinderopvang
  • Een speciale behandelgroep voor kinderen van 3 t/m 5 jaar met een (voorlopige) diagnose autisme

Kansrijke start voor jonge kinderen

Bestuurder Lilian Tham noemde de grote voordelen die de diagnose en behandeling bij het jonge kind hebben. ‘Hoe vroeger we erbij zijn, hoe minder kinderen op latere leeftijd hulp nodig hebben. Het is dus een investering in de toekomst, letterlijk en figuurlijk. Om dit goed te kunnen doen, moet je de taal van het jonge kind spreken’, volgens Tham. Zij pleitte tevens voor het inzetten van de expertise van ’t kabouterhuis op gemeentelijk niveau, vanuit het landelijke programma ‘Kansrijke start’ om daadwerkelijk de transformatie vorm te geven. ‘Het is nu zaak dat we met zijn allen lef tonen in de optimale samenwerking voor de zorg voor het jonge kind, vanuit de jeugdzorg, gemeenten, zorgverzekeraars én de volwassenenzorg GGZ.’

Op de foto v.l.n.r: Edith Komans van gemeente Oegstgeest, wethouder Marleen Damen van Gemeente leiden, Charlotte Wolf, Hoofdbehandelaar van de locatie Hoofddorp van ’t Kabouterhuis en wethouder Angelique Beekhuizen van Gemeente Leiderdorp.

Deel dit op:
terug
Back to top