terug

Unieke Samenwerking met GGZ inGeest van start

1 december 2020

Ieder kind heeft recht op een Kansrijke Start. Niet ieder kind krijgt deze ook. De plek waar kinderen opgroeien, veilige hechting, gezonde voeding, geen armoede, ouders die aandacht en zorg kunnen bieden. Al deze dingen zijn essentieel voor een gezonde en veilige start in het leven. Maar wat als het hieraan ontbreekt? ‘t Kabouterhuis en GGZ inGeest – Prezens zetten zich in om meer kinderen en hun ouders zo’n kans te bieden. Dit doen we door sneller naar elkaar door te verwijzen.

Wij vinden elkaar in onze visie op de relatie tussen ouder en kind en het belang hiervan.
Deze visie zetten we in onze nieuwe samenwerking om in concrete uitvoering. GGZ inGeest – Prezens (volwassenen en jongeren ggz) en ’t Kabouterhuis (jeugdhulp en -ggz van 0 – 7 jaar) verwijzen vanaf eind 2020 onderling (sneller) naar elkaar door. We weten dat er lange wachtlijsten zijn. Toch committeren we ons eraan om binnen een maand onderlinge verwijzingen op te pakken. Deze vinden plaats met een ‘warme overdracht’. Dit betekent dat we beiden bij het gesprek aanwezig kunnen zijn van een ouder/kind met een behandelaar. Over en weer nemen we deel aan cliëntbesprekingen (online). Op deze manier doen we daadwerkelijk aan geïntegreerde behandelingen. Door dit contact en de korte lijnen, kunnen we sneller en makkelijker onderling consulteren en adviseren.

Waarom is deze samenwerking zo belangrijk?
Kinderen in de leeftijdscategorie van 0 – 7 jaar ontwikkelen zich razendsnel in hun cognitieve, motorische en emotionele vaardigheden. Deze ontwikkelingen verdragen geen oponthoud. Kinderen moeten tijdens dit hoge ontwikkeltempo zowel thuis, in deeltijdbehandeling, als op kinderdagverblijven snel en intensief behandeld worden.
Ouders die kampen met psychische problematiek zijn ten aanzien van de opvoeding en de ouder-kind relatie vaak (tijdelijk) niet voldoende toegerust met een aantal opvoedvaardigheden. Ze kunnen minder emotionele veerkracht hebben of zijn minder emotioneel beschikbaar. Dit kan schadelijk zijn voor een kind, en in het ergste geval leiden tot verwaarlozing of mishandeling. De meeste ouders willen niet dat hun kind last heeft van hun problemen. Het kan zelfs een belemmering vormen voor het eigen herstel dat iemand niet de ouder kan zijn die hij/zij graag wil zijn.

Investeren in vroegsignalering
Wanneer passende zorg niet tijdig wordt geboden, leidt dit, naast negatieve en schadelijke gevolgen voor het kind en het gezin, tot (hogere) zorgkosten op korte en lange termijn wanneer de problematiek escaleert. In dat geval zal inzet van relatief zware of langdurige zorg noodzakelijk zijn. Het verder vormgeven van en investeren in vroegsignalering en
-interventie is daarom van belang.

Het samenwerkingsverband tussen ’t Kabouterhuis en GGZ inGeest – Prezens is wenselijk, zo niet noodzakelijk. Samen werken wij aan het bieden van een gezonde en veilige start voor een kind (en hiermee ook voor de ouders).

 

Deel dit op:
terug
Back to top