Meral Dincelek: “Leren doe je van elkaar!”

Meral is orthopedagogisch medewerker op de Witte Ster in Amsterdam West.

“Ik werk op de Witte Ster waar ik zeer jonge kwetsbare kinderen met gedragsproblemen en/ of ontwikkelingsstoornissen begeleid. De leeftijd van de kinderen ligt over het algemeen tussen de twee en vier jaar. Op de groep hebben we veel individuele aandacht voor de kinderen.”

“Het werk is afwisselend en uitdagend. Ik heb te maken met kinderen met iedere keer andere problematieken. De ouders worden begeleid door een gezinsbegeleider met wie ik nauw samenwerk. Het is de kunst te leren van elkaar. Door vragen te stellen, te luisteren naar ouders, ze te informeren en tevens te begeleiden, zetten we met onze hulp de eigen kracht van het gezin in. Het is een uitdaging om in ieder gezin de eigen kracht te ontdekken en deze naar voren te brengen zonder dat we bij ’t Kabouterhuis zelf de taak van de ouder overnemen. Ze moeten uiteindelijk zelf door en leren hoe zij het beste met hun kind om kunnen gaan.”

“Als orthopedagogisch medewerker begeleid je de kinderen op zo’n manier dat zij samen met hun ouders vol vertrouwen de volgende stap zetten en het kind zich positief kan ontwikkelen. Vertrouwen hebben in het positieve en de kleine stapjes die genomen worden zijn hierbij erg belangrijk. Het is mooi als ouders en kinderen weer van elkaar kunnen genieten en vertrouwen hebben in de toekomst. Bij kinderen zie je na verloop van tijd altijd vooruitgang in de ontwikkeling. Dan zie je weer dat het ontzettend dankbaar werk is.”

De dag van Meral

“Groepsgewijs doen we dingen als fruit eten en buiten spelen, maar daarnaast werk ik ook aan de persoonlijke doelen van de kinderen. Als de kinderen naar huis zijn, is er tijd voor het bijwerken en raadplegen van dossiers, bespreken van behandelingen en besprekingen met ouders. Op woensdagmiddag organiseren we ouderprogramma’s, spelbegeleiding of de cursus ‘Peuter in zicht’.”

 

 

 

Deel dit op:
Back to top