terug

Onderzoek werkzame factoren Alert4you

25 januari 2018

Het programma Alert4you voor de kinderopvang wordt nader onder de loep genomen.

Het ZonMw-programma Kwaliteit Kinderopvang heeft subsidie toegekend voor onderzoek naar Alert4you. Het onderzoek focust op de werkzame factoren van coaching op de groep, waarbij een coach uit de jeugdhulp op gelijkwaardig niveau samenwerkt met pedagogisch medewerkers. Het Kohnstamm Instituut voert het onderzoek uit in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut, MOC ’t Kabouterhuis, drie gemeenten en diverse kinderopvangorganisaties.

Alert4you is een landelijk programma voor kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. Het doel van het programma is kinderen die extra begeleiding nodig hebben vroegtijdig te signaleren en zo te voorkomen dat zij onnodig worden verwezen naar gespecialiseerde jeugdhulpvoorzieningen. Alert4You bestaat uit verschillende onderdelen en coaching op de groep blijkt het meest succesvol en effectief. Het is aannemelijk dat deze vorm van ketensamenwerking leidt tot betere kansen voor kinderen, een toename van de pedagogische kwaliteit in de groepen, een afname van de instroom in tweedelijnsvoorzieningen en uiteindelijk minder kosten.

In het onderzoek worden met de methodiek van verklarende evaluatie de veronderstelde werkzame factoren en de noodzakelijk geachte competenties bij de pedagogisch medewerkers en jeugdhulpspecialisten in kaart gebracht en verklaard. Wanneer de werkzame factoren bekend en bewezen zijn, kunnen andere sectoren in het jeugdveld deze mogelijk ook benutten.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Kijk voor meer informatie op de website van het NJI

Deel dit op:
terug
Back to top