terug

Nieuwe behandelgroep jonge kinderen met autisme

2 april 2019

Per 2 april 2019 opent MOC ’t Kabouterhuis locatie Hoofddorp een nieuwe behandelgroep voor jonge kinderen van 3 tot en met 5 jaar met autisme, ‘de Astronaut’. De groep biedt kinderen met een (voorlopige) diagnose autisme en een gemiddelde intelligentie een nieuwe vorm van behandeling. De behandeling bestaat uit 6 maanden intensieve training en daarna 6 maanden voorbereiding op onderwijs.

De kinderen met autisme (ook wel ‘ASS’ genoemd, dit staat voor autismespectrumstoornis) zijn gedurende 6 dagdelen bij ‘t Kabouterhuis op de behandelgroep bij de locatie Hoofddorp. Ze gaan 4 ochtenden en 2 middagen naar de groep. De groep bestaat uit maximaal 7 kinderen. De groep wordt begeleid door een team van 2 orthopedagogisch medewerkers, een gezinsbegeleidster en hoofdbehandelaar. De kinderen krijgen behandeling door uitsluitend opgeleide professionals. Deze begeleiders zijn getraind in PRT (Pivotal Respons Training) en ABA (Applied Behavior Analysis) en volgens de TEACCH-methode. De behandelaars gaan samen met de ouders en de school op zoek naar aanpassingen die passen bij het kind en die nodig zijn om het kind te laten profiteren van onderwijs.

Van de behandelgroep naar school

Op de behandelgroep leert het kind vaardigheden die het kan gebruiken in zijn of haar verdere schoolcarrière. Aan het einde van de behandeling gaat het kind naar school. De onderdelen van de behandeling worden gebruikt in de klas en op school. Ook helpen de behandelaars het kind op weg met aanpassingen voor op school. En geven ze de leerkrachten een training over autisme.

Gezinsbegeleiding voor de ouders

De afstemming tussen de groepsbegeleiding van het kind en de begeleiding van de ouders in het gezin is een belangrijke pijler van de behandeling. Daarom begeleidt de gezinsbegeleider de ouders tijdens de groepsbehandeling van het kind. Onder andere met advies over de aanpassingen die nodig zijn in de thuissituatie.

Aanmelden

Aanmelden van een kind voor deze groepsbegeleiding bij ‘t Kabouterhuis kan alleen door een professionele verwijzer, zoals een huisarts, jeugdarts, psychiater of GZ-psycholoog.

Praktische informatie

MOC ’t Kabouterhuis, locatie Hoofddorp Kaj Munkweg 2 2131 RW Hoofddorp | 023 – 555 44 11 | hoofddorp@kabouterhuis.nl | www.kabouterhuis.nl

Deel dit op:
terug
Back to top