terug

Maatregelen coronavirus: voortgang zorg en gezondheid

16 maart 2020

Het coronavirus grijpt steeds dieper in in onze samenleving. Het raakt ons nu allemaal.

Zowel de zorg voor kinderen en ouders als de gezondheid van medewerkers, ouders en kinderen zijn voor ons het uitgangspunt. Wij willen verspreiding van het coronavirus (helpen) voorkomen en zijn tegelijkertijd verantwoordelijk voor de zorg aan ouders en kinderen.

In navolging van het kabinetsbesluit van gisteren om scholen en kinderopvang te sluiten, heeft MOC ’t Kabouterhuis besloten de zorg op een andere manier in te richten tot maandag 6 april. De zorg aan kinderen en ouders gaat zoveel mogelijk door in een andere vorm. Waar het kan, zullen afspraken via telefonisch contact plaatsvinden. Met de ouders wordt zo snel mogelijk contact opgenomen om de mogelijkheden te bespreken.

 

Deel dit op:
terug
Back to top