Archive for the ‘Hoofdpagina’ Category

Maatregelen corona verlengd t/m 28 april 2020

Dit bericht is op 31 maart 2020 geactualiseerd.
Het coronavirus grijpt steeds dieper in in onze samenleving. Het raakt ons allemaal.

Zowel de zorg voor kinderen en ouders als de gezondheid van medewerkers, ouders en kinderen zijn en blijven voor ons het uitgangspunt. Wij willen verspreiding van het coronavirus (helpen) voorkomen en zijn tegelijkertijd verantwoordelijk voor de zorg aan ouders en kinderen.

In navolging van het kabinetsbesluit van om de sluiting van scholen en kinderopvang te verlengen, heeft MOC ’t Kabouterhuis besloten de zorg op een andere manier in te richten tot/met dinsdag 28 april. 

De zorg aan kinderen en ouders gaat zoveel mogelijk door in een andere vorm. Waar het kan, zullen afspraken via telefonisch contact plaatsvinden. Met de ouders is contact opgenomen om de mogelijkheden te bespreken.

 

Nieuws

Professionals

Professionals en ’t Kabouterhuis

Als professional, hulpverlener of beroepskracht in het onderwijs, kunt u te maken krijgen met gezinnen met jonge kinderen met een complexe hulpvraag. U kunt dan samen met de ouders/verzorgers een aanvraag voor hulp indienen bij MOC ’t Kabouterhuis. Medisch Orthopedagogisch Centrum ‘t Kabouterhuis helpt gezinnen met jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand, met opvoedingsproblemen en/of met psychiatrische problemen. Dit doet ’t Kabouterhuis voor kinderen in de leeftijd van 0 – 7 jaar en hun ouders of verzorgers.

Klik in de kolom het onderdeel aan waar u meer over wilt weten.

 

 

 

 

 

Ouders

U maakt zich zorgen over het gedrag of de ontwikkeling van uw kind. Het is belangrijk om duidelijk te krijgen of er iets aan de hand is. ’t Kabouterhuis kan u hierbij passende hulp en ondersteuning bieden. Samen met u kijken we naar het beste voor uw kind.

Mason is zó gegroeid sinds hij bij jullie is. Hij geeft nu vaker aan wat hij voelt en maakt echt stappen. En niet alleen Mason leert, wij als ouders ook. Ik heb het gevoel dat we er niet meer alleen voor staan.

Moeder van Mason, 4 jaar oud

Kijk hier voor ervaringen van ouders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home

Back to top