terug

14 december 2018: Promotie Frederike Scheper – Psychische problemen bij peuters en kleuters verminderd maar niet verdwenen na behandeling

13 december 2018

Op 14 december 2018 promoveert Frederike Scheper aan het VUmc. Haar proefschrift draagt de titel: Mental health in young children referred for treatment: temperament, disturbed attachment behavior, and course.

 

Psychische problemen bij peuters en kleuters verminderd maar niet verdwenen na behandeling

Peuters en kleuters kunnen, net als oudere kinderen, sociale, emotionele en gedragsproblemen hebben die hen belemmeren in hun functioneren. Onderzoek naar dergelijke psychische problemen na verwijzing voor behandeling in deze leeftijdsfase is slechts op beperkte schaal uitgevoerd. Frederike Scheper beschrijft in haar proefschrift haar onderzoek naar het beloop van psychische problemen bij jonge kinderen, tijdens en na behandeling bij MOC ’t Kabouterhuis. Scheper promoveert op 14 december bij Amsterdam UMC.

 

‘Mijn onderzoek richt zich enerzijds op de rol van karaktereigenschappen en anderzijds op verstoord gehechtheidsgedrag en ontremd sociaal contact in reactie op kindermishandeling. Er zijn 360 kinderen onderzocht bij de start van de behandeling, en de kinderen zijn opgevolgd tot 3 jaar na behandeling. Dat het een kwetsbare groep betreft, bleek uit het feit dat er op dat moment nog bij 72% van de kinderen sprake was van psychiatrische problematiek. Wel waren de emotionele problemen en gedragsproblemen verminderd gedurende de behandeling en bleef dit op hetzelfde niveau 3 jaar later’, aldus Scheper.

 

De bevindingen

Specifieke karaktereigenschappen van kinderen die te maken hebben met zelfcontrole en emotieregulatie hielden verband met ernstige emotionele en gedragsproblemen tijdens behandeling, maar ook 3 jaar later. Ook depressie bij ouders van jonge kinderen hield verband met een slechtere uitkomst 3 jaar na behandeling. Verder liet het onderzoek zien dat niet alleen bij kinderen die in pleeggezinnen waren geplaatst, maar ook bij thuiswonende kinderen verstoord gehechtheidsgedrag voorkwam. Relatief veel kinderen lieten ontremd sociaal gedrag zien, waarbij ze te gemakkelijk met vreemden meegingen of zich aan relatieve buitenstaanders opdrongen, maar dit gedrag ging niet altijd samen met mishandeling of verwaarlozing.

 

Aanbeveling

Scheper beveelt aan dat er in diagnostiek en behandeling van jonge kinderen met psychische problemen breed wordt gekeken, met aandacht voor karaktereigenschappen bij kinderen en ontremd sociaal contact, naast problematische gehechtheid, (ontwikkelings)stoornissen bij kinderen en eventuele psychiatrische klachten bij ouders.

 

Meer informatie

De samenvatting van het proefschrift vind je via deze link:Samenvatting Proefschrift Frederike Scheper

 

Deel dit op:
terug
Back to top