Mijn kindje in hoofd en hart

Waarom deze groepsbehandeling?

In de behandeling ‘mijn kindje in hoofd en hart’ staat het verbeteren van de relatie tussen ouder en kind centraal. Met twee doelen:

  • u voelt de behoeftes van uw kind beter en sneller aan
  • u kunt denken over gevoelens van uzelf en uw kind en u kunt voelen over gedachten van uzelf en uw kind.

Als u deze doelen bereikt, verbetert dat de relatie met uw kind en daarmee zijn of haar ontwikkeling. U voelt zich steviger en rustiger in uw rol als ouder. Het is belangrijk dat u samen met uw kind naar de groepsbijeenkomsten komt.

Wat houdt de groepsbehandeling in?

Er zijn twaalf bijeenkomsten, ieder met een eigen thema. De thema’s hebben te maken met uw nieuwe rol als ouder, de ontwikkeling van uw kindje en het leren omgaan met emoties en spanningen. Goed kijken naar en begrijpen van het gedrag van uw kind komt in elke bijeenkomst terug. Een baby of peuter laat namelijk vaak ‘zien’ wat hij denkt of voelt. Daarom komt uw kindje ook mee naar de bijeenkomsten. Voor thuis krijgt u eenvoudige opdrachten mee, zodat u kunt oefenen wat u geleerd heeft. De groep bestaat uit maximaal vijf ouder(s) en hun kindje. De groepsbehandeling vindt altijd plaats naast de behandeling, die u eventueel als ouder
hebt voor uw eigen problematiek.

Praktische informatie

  • Deze groepsbehandeling is bedoeld voor ouders met psychische problemen met een baby/peuter tussen nul en twee jaar. Ouders met psychische problemen hebben vaak moeite met ontregelingen, met het omgaan met hun eigen gevoelens en met het gelijktijdig omgaan met de gevoelens van hun kind. Bent u alleen? Dan is het vaak lastig beide rollen tegelijk te vervullen. Als u een partner heeft, kan hij/zij u helpen in de relatie met uw kind. Hij/zij wordt dan uitgenodigd om tenminste drie keer mee te doen aan de groepsbehandeling.
  • Het programma bestaat uit twaalf bijeenkomsten van een uur en dertig minuten. De eerste vier groepsbijeenkomsten zijn wekelijks, daarna een keer per twee weken.
  • De training wordt aangeboden door MOC ’t Kabouterhuis.
  • Voor een aanmelding is een verwijsbrief van de huisarts of een beschikking vanuit het ouder kind team op de naam van het kind noodzakelijk. Heeft u een eigen behandelaar? Bespreek eventuele aanmelding dan met hem/haar.

Contact

Voor informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van het intake team op de diverse locaties.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel dit op:
Back to top