Kinderen die Opvallen (KdO)

De training Kinderen die Opvallen is voor professionals die werken op kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en voorscholen. Deze training versterkt het signaleren, observeren en expliciteren van opvallend gedrag bij jonge kinderen. Daarbij staan ook het voeren van gesprekken met ouders, het zoeken van ondersteuning en het verwijzen naar gepaste ondersteuning centraal.

In 2020 worden weer trainingen Kinderen die Opvallen georganiseerd voor professionals die werkzaam zijn in de kinderdagopvang in Amsterdam . Per organisatie kunnen drie medewerkers meedoen aan een van de trainingen. Meld je nu aan! 

Er kan deelgenomen worden aan drie typen trainingen:

KdO Basistraining

Kinderen die Opvallen begint met een basistraining. In deze training is veel aandacht voor:

 • vroegtijdig signaleren en interpreteren van problemen bij de kinderen waarmee jij werkt
 • voeren van gesprekken met ouders
 • bepalen of extra ondersteuning nodig is en zo nodig doorverwijzen.

Deze training neemt twee dagen van ieder zes uur in beslag. Daarnaast krijg je een aantal huiswerkopdrachten. Er zijn specifieke trainingen voor MBO en HBO geschoolde pedagogisch medewerkers.

KdO Verdiepingstrainingen

Na de basistraining zijn er twee verdiepingstrainingen:

 • KdO Gedrag op de Groep
  Tijdens deze interactieve training krijgen deelnemers handvatten om met lastig gedrag van kinderen op de groep om te gaan. Je wordt je bewuster van je eigen rol, gedrag en overtuigingen in combinatie met het gedrag van het kind.
 • KdO Gesprekken met Ouders
  In deze training versterk je jouw gespreksvaardigheden. Dankzij diverse interactieve oefeningen raak je vertrouwd met het voeren van (lastige) gesprekken met ouders, met als belangrijkste onderwerp het opvallende gedrag van hun kind. De training ‘Gesprekken met Ouders’ wordt ook aangeboden op HBO niveau.
 • KdO verdiepingstraining Baby’s (nieuw!)
  Deze training is bedoeld voor pedagogisch medewerkers die met baby’s werken. De volgende onderwerpen worden behandeld:
  – De Infant Mental Health visie: Hierin staat de ouder-kind-relatie centraal, de basis voor een veilige ontwikkeling van jonge kinderen.
  – Interactie met baby’s: We kijken aan de hand van videobeelden naar babygebaren om meer te leren over het communiceren met baby’s en om te leren hoe je het contact met baby’s kan versterken. Ook leer je alert te zijn op opvallend gedrag van baby’s en baby-communicatie te duiden.
  – Vroegsignalering en gespreksvoering met ouders: Je leert hoe je met de ouders in gesprek gaat over baby’s die opvallend gedrag vertonen, maar ook om vragen over de ontwikkeling van hun baby te beantwoorden.
  Dit alles aan de hand van veel praktijkvoorbeelden, filmpjes en rollenspellen.

Training Traumasensitief Werken voor pedagogisch coaches

Steeds meer pedagogisch medewerkers in de kinderopvang krijgen te maken met getraumatiseerde kinderen, die zich vaak lang na het meemaken van
traumatische ervaringen nog steeds onveilig voelen.
Deze training biedt pedagogisch coaches, en andere professionals in de kinderopvang kennis en handvatten om de negatieve spiraal te doorbreken, zodat getraumatiseerde jonge kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Professionals in de kinderopvang kunnen hiermee in het leven van getraumatiseerde kinderen een groot verschil maken en raken daarnaast zelf minder belast.

Kosten

Instellingen in Amsterdam kunnen een beperkt aantal medewerkers kosteloos voor KdO trainingen aanmelden. De trainingen worden in opdracht van de Gemeente Amsterdam aangeboden en door ons uitgevoerd.

Alle KdO trainingen kunnen ook door organisaties zelf worden ingekocht. Wil je met je hele organisatie een training volgen, zodat jullie op hetzelfde moment met dezelfde informatie aan de slag gaan, vraag dan nu een offerte aan.

Voor vragen, informatie en aanvragen van een offerte, neem contact op met de Jonge Kind Academie: jongekindacademie@kabouterhuis.nl of 020 – 5171 316 .

Download de folder ‘Kinderen die Opvallen’:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel dit op:
Back to top