terug

Start nieuwe Training Infant Mental Health (IMH) voor (zorg)professionals

22 april 2021

De relatie en interactie tussen het (zeer) jonge kind en de ouder/verzorger bepaalt in hoge mate de ontwikkeling en het gedrag van kinderen.

Infant Mental Health (IMH) staat voor het bevorderen van een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen. De IMH-visie is multi- en transdisciplinair van aard. Er zijn verschillende ingangen om jonge kinderen en hun ouders te begeleiden en te behandelen. Zorgprofessionals leren in deze basistraining de IMH-kennis toe te passen in de zorg rondom het ongeboren en jonge kind en zijn/haar omgeving.

De training is bedoeld voor professionals, werkzaam buiten de GGZ, die werken met jonge kinderen, hun ouders en/of zwangeren. Zoals: ouder- en kindadviseurs, medewerkers van wijkteams, het CJG, jeugdhulpverleners, kinderverpleegkundigen, verloskundigen, kraamverzorgers, jeugdartsen, kinderartsen, logopedisten, fysio- en ergotherapeuten, voedingsdeskundigen en pedagogisch coaches in de kinderopvang.

De training is online en start op 28 mei 2021. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar. Kijk voor meer informatie en aanmelden

Deel dit op:
terug
Back to top