Basistraining Infant Mental Health (IMH)
Het jonge kind in context

Infant Mental Health (IMH) staat voor het bevorderen van een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen. Zorgprofessionals leren in deze training de IMH-kennis toe te passen in de zorg rondom het ongeboren en jonge kind en zijn/haar omgeving.

De training vindt plaats op vrijdagen: 6 maart, 17 april en 15 mei 2020. Inschrijven kan via het online aanmeldformulier.

Leerdoel
Aan de hand van concrete casuïstiek kunnen deelnemers de IMH-visie inzetten bij het signaleren, screenen en begeleiden van problemen bij jonge kinderen en hun ouders. Dit gebeurt binnen de eigen professionele mogelijkheden en de organisatie waarin hij/zij werkt. De deelnemers zijn na afloop in staat de opgedane kennis en vaardigheden toe te passen in het zorgveld en in de samenwerking met ketenpartners.

Onderwerpen

  • Kennis en wetenschap: Kennis van de vroege ontwikkeling, de (relationele) context inclusief sociaal-culturele normen en waarden.
  • Professionaliteit: Hoe kun je deze kennis en wetenschap gebruiken in het verder ontwikkelen van je professionele competenties? Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de aandachtsgebieden van het classificatiesysteem voor kinderen van 0-6 jaar als hulpmiddel voor screening en het in kaart brengen van het jonge kind in context.
  • Organisatie: Hoe passen deze kennis en wetenschap en je professionele competenties binnen de organisatie waar je werkt (mogelijkheden en grenzen)?
  • Maatschappelijk handelen: Rekening houdend met de transitiedoelen in de jeugdhulp: wat is je bereik vanuit jouw organisatie, met jouw kennis, wetenschap en professionaliteit?
  • Communicatie: Hoe vormt dit de communicatie met gezinnen, en de communicatie binnen je organisatie en met ketenpartners?
  • Samenwerking op het gebied van IMH: wie zijn je ketenpartners, hoe kun je bijdragen aan samenwerking en verbinding?

Doelgroep
Professionals die werken met jonge kinderen, met de ouders van jonge kinderen en/of zwangeren, buiten de GGZ: ouder- en kindadviseurs, medewerkers van wijkteams, het CJG, jeugdhulpverleners, kinderverpleegkundigen, verloskundigen, kraamverzorgers, jeugdartsen, kinderartsen, paramedische disciplines en pedagogisch coaches in de kinderopvang.

Lesmethode
Uitgangspunt is competentiegericht opleiden (het CanMeds Model). We maken gebruik van casuïstiek en de werkcontext om kennis te kunnen integreren en in samenwerking te gebruiken.

Tijdsinvestering
Deze training duurt drie dagen. Twee lesdagen in maart 2020 en een terugkomdag in mei 2020. Op de terugkomdag gaan deelnemers onder begeleiding van de docenten met hun eigen  casuïstiek aan de slag.  Naast de lesuren moeten deelnemers tijd reserveren voor literatuurstudie ter voorbereiding.

Op iedere lesdag zijn twee docenten aanwezig. De docenten zijn:

  • Marja Rexwinkel: klinisch psycholoog en IMH-specialist
  • Janne Visser: kinder- en jeugdpsychiater en IMH-specialist
  • Petra Holtkamp: GZ-psycholoog en IMH-specialist
  • Frederike Scheper: kinder- en jeugdpsychiater

Algemene informatie
Een groep bestaat uit 15 tot 20 deelnemers. Accreditatie wordt, afhankelijk van het type deelnemers, aangevraagd bij: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), NIP en NVO, Kwaliteitsregister Verloskundigen KNOV, Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden/Kenniscentrum Kraamzorg, Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden, Accreditatie Bureau Sociale Geneeskunde (jeugdgezondheidszorg). De kosten per deelnemer zijn € 780,- (op basis van individuele inschrijving), inclusief lunch en lesmateriaal.

Schrijf je in via het online aanmeldformulier.  Het is ook mogelijk deze training in-company te organiseren. De lesdata worden dan in overleg met de opdrachtgever bepaald. Neem contact op voor een offerte via jongekindacademie@kabouterhuis.nl of bel ons op 020 5171 316

Deel dit op:
Back to top