Basistraining Infant Mental Health (IMH): ‘het jonge kind in context’

Infant Mental Health (IMH) houdt zich bezig met het bevorderen van een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen. De IMH-visie is multi- en transdisciplinair van aard; er zijn verschillende ingangen om jonge kinderen en hun ouders te begeleiden en te behandelen. Er is altijd sprake van een systemische benadering. Deze training helpt het brede zorgveld de IMH-kennis toe te passen in de zorg rondom het ongeboren en jonge kind en zijn/haar omgeving.

Lesdata

De training vindt plaats in januari en februari 2020. De exacte data worden nog bepaald. 

Leerdoel

Na afloop van deze driedaagse basistraining kunnen deelnemers aan de hand van concrete casuïstiek de IMH-visie inzetten bij het signaleren, screenen en begeleiden van problemen bij jonge kinderen en hun ouders. Dit binnen de eigen professionele mogelijkheden van de deelnemer en die van de organisatie waarin hij/zij werkt. De deelnemers zijn na afloop in staat de opgedane kennis en vaardigheden toe te passen in het zorgveld en in de samenwerking met ketenpartners.

Onderwerpen

In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Kennis en wetenschap: Kennis van de vroege ontwikkeling, de (relationele) context inclusief sociaal-culturele normen en waarden. Hierbij is er aandacht voor het continuüm van normale tot pathologische ontwikkeling en welke factoren waarop van invloed zijn.
  • Professionaliteit: Hoe kun je deze kennis en wetenschap gebruiken in het verder ontwikkelen van je professionele competenties? Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de aandachtsgebieden van het classificatiesysteem voor kinderen van 0-6 jaar als hulpmiddel voor screening en het in kaart brengen van het jonge kind in context.
  • Organisatie: Hoe passen deze kennis en wetenschap en je professionele competenties binnen de organisatie waar je werkt (mogelijkheden en grenzen)?
  • Maatschappelijk handelen: Rekening houdend met de transitiedoelen in de jeugdhulp: wat is je bereik vanuit jouw organisatie, met jouw kennis, wetenschap en professionaliteit?
  • Communicatie: Hoe vormt dit de communicatie met gezinnen, en de communicatie binnen je organisatie en met ketenpartners?
  • Samenwerking op het gebied van IMH: wie zijn je ketenpartners, hoe kun je bijdragen aan samenwerking en verbinding?

Doelgroep

Professionals die werken met jonge kinderen, met de ouders van jonge kinderen en/of zwangeren, buiten de GGZ: ouder- en kindadviseurs, medewerkers van wijkteams, het CJG, jeugdhulpverleners, kinderverpleegkundigen, verloskundigen, kraamverzorgers, jeugdartsen, kinderartsen, paramedische disciplines en pedagogisch coaches in de kinderopvang.

Lesmethode

Uitgangspunt is competentiegericht opleiden (het CanMeds Model). We maken gebruik van casuïstiek en de werkcontext om de door docenten gepresenteerde kennis te kunnen integreren en in samenwerking te gebruiken.

Tijdsinvestering

Deze training duurt drie dagen. Twee lesdagen in najaar 2019 en één terugkomdag in het voorjaar van 2020, waarin deelnemers onder begeleiding van de docenten met hun eigen concrete casuïstiek aan de slag gaan. Naast de lesuren moeten deelnemers tijd reserveren voor literatuurstudie ter voorbereiding aan de lessen.

Docenten

Op iedere lesdag zijn twee docenten aanwezig. De docenten zijn:

  • Marja Rexwinkel: klinisch psycholoog en IMH-specialist
  • Janne Visser: kinder- en jeugdpsychiater en IMH-specialist
  • Petra Holtkamp: GZ-psycholoog en IMH-specialist
  • Frederike Scheper: kinder- en jeugdpsychiater

Aantal deelnemers

Een groep bestaat uit 15 tot 20 deelnemers.

Accreditatie

Accreditatie wordt, afhankelijk van het type deelnemers, aangevraagd bij: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), NIP en NVO, Kwaliteitsregister Verloskundigen KNOV, Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden/Kenniscentrum Kraamzorg, Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden, Accreditatie Bureau Sociale Geneeskunde (jeugdgezondheidszorg).

Locatie

Amsteldijk 198, Mathilde Paviljoen van M.O.C. ‘t Kabouterhuis, Amsterdam

Kosten

De kosten per deelnemer zijn 780 euro (op basis van individuele inschrijving), inclusief lunch en lesmateriaal.

Inschrijven

Zorg dat we je op de hoogte houden van de data via het online aanmeldformulier, door te mailen naar jongekindacademie@kabouterhuis.nl of bel ons op 020 5171 316.  

In-companytraining

Het is ook mogelijk deze training in-company te organiseren. De lesdata worden dan met de opdrachtgever bepaald. Neem contact op voor een offerte.

Deel dit op:
Back to top