STOP 4-7

Waarom STOP 4-7?

Luistert uw kind niet? Heeft het last van driftbuien als het zijn/haar zin niet krijgt? Vindt uw kind het moeilijk om samen te spelen, maakt het vaak ruzie of wordt het snel boos? Thuis en/of ook op school? Door deze en andere problemen kan het opvoeden van uw kind moeilijk zijn. Voor de ouders, maar ook voor bijvoorbeeld leerkrachten op school. Als u zich zorgen maakt over het gedrag van uw kind, kan meedoen aan STOP 4-7 een oplossing zijn.

Met de training STOP 4-7 leren wij kinderen thuis en op school hetzelfde positieve gedrag te laten zien. Het belangrijkste doel is dat uw kind beter luistert en goed om kan gaan met leeftijdsgenoten. Dit lukt niet zonder de steun van de belangrijke volwassenen in hun omgeving. Daarom betrekken wij de ouder(s) en de leerkracht intensief bij de training. Zij krijgen hierdoor meer grip op de opvoeding en uw kind gaat beter functioneren op school.

Wat houdt de training in?

Het totale programma duurt vier tot zes maanden. De training is gericht op het kind, de ouder(s) en de leerkracht.

Kind
Binnen die periode komt uw kind tien keer een dag per week bij ons in een groep met zes tot tien kinderen. De groep wordt begeleid door trainers die de kinderen helpen meer positief gedrag te laten zien. De kinderen leren samen spelen en problemen op te lossen. Het zelfvertrouwen van de kinderen groeit en het probleemgedrag wordt minder.

Ouder(s)
Ouders komen op dezelfde dagen als hun kind in de middag naar de oudertraining. We praten over de training, over positief opvoeden en wisselen ervaringen met andere ouders uit. Samen bedenken we oplossingen voor moeilijke situaties. U gaat ook een paar keer in de groep van uw kind kijken hoe hij/zij zich gedraagt en zelf oefenen. Eén van de trainers komt een paar keer bij jullie thuis om samen oplossingen te bedenken voor lastige situaties.

Leerkracht
Leerkrachten worden tijdens drie of vier bijeenkomsten getraind om op een positieve manier gedragsproblemen te verminderen. Er worden ervaringen uitgewisseld en ook de leerkracht gaat kijken en oefenen in de groep met kinderen. Eén van de trainers bezoekt de school om te kijken hoe de leerkracht de vaardigheden het beste kan toepassen, zodat uw kind overal hetzelfde positieve gedrag zal laten zien.

Praktische informatie

  • De training STOP 4-7 wordt tweemaal per jaar gegeven. Er is een groep die start na de zomervakantie en een groep die start na de kerstvakantie. Voor ouders en scholen zijn er geen kosten verbonden aan de training.
  • Deze training wordt gegeven door medewerkers van MOC ’t Kabouterhuis die opgeleid zijn in de methodiek STOP 4-7. Het team bestaat uit orthopedagogisch medewerkers, een gezinsbegeleider en een gedragswetenschapper.
  • Voor vragen of aanmelden kunt u contact opnemen met de locatie van MOC ’t Kabouterhuis bij u in de buurt. Het lokale wijkteam of huisarts/specialist kan in overleg met u en ’t Kabouterhuis een verwijzing/beschikking in orde maken.

 

Klik hier voor de algemene folder over de training STOP 4-7

 

Deel dit op:
Back to top