terug

Jaarverslag 2016

26 juni 2017

MOC ’t Kabouterhuis heeft in 2016 weer ruim 1700 jonge kinderen met ernstige gedrags- en ontwikkelingsproblemen en hun omgeving kunnen helpen.

In 2016 is maar liefst 71% van het aantal cliënten dat wij in behandeling hebben vier jaar of jonger. Vroeg-signalering blijft een belangrijk speerpunt van ’t Kabouterhuis.

Reorganisatie

De transitie in de jeugdzorg vroeg ook om een transformatie van onze organisatie. De personele reorganisatie is een feit en in 2017 werken wij verder aan zowel de zorginhoud als bedrijfsvoering om de gehele reorganisatie te realiseren. Dit is nodig om goed te kunnen inspelen op alle ontwikkelingen in een veranderend zorglandschap. We staan er financieel goed voor en zijn trots dat we hiermee de continuïteit van onze zorg – nu en in de toekomst – kunnen garanderen. Mede dankzij de inzet en bevlogenheid van alle medewerkers.

Jubileum

In 2016 hebben wij ook uitgebreid stil gestaan bij ons 70-jarig jubileum. Het hoogtepunt was een landelijk congres over trauma en hechtingsproblematiek bij jonge kinderen en hun gezin voor ruim 450 professionals en beleidsambtenaren. Ik kijk terug op een zeer geslaagde dag.

Kerncijfers

Enkele kerncijfers van 2016 op een rijtje:

  • we hebben 1726 kinderen en hun gezin geholpen
  • 33 procent van alle hulptrajecten betreft geïntegreerde zorg
  • cliënten beoordelen onze zorg met 8,3.

 

Nieuwsgierig geworden naar ons hele verhaal?
Lees ons complete jaarverslag 2016.

 

 

 

 

 

 

 

Deel dit op:
terug
Back to top